Какво предлагаме?

- Външна термография на многофамилни жилищни сгради
- Външна термография на административни и индустриални сгради
- Обследване на покриви
- Диагностика преди покупка/продажба на имот
- Диагностика на електрооборудване
- Диагностика на слънчеви и фотоволтаични инсталации
- Обследване на производствени съоръжения
- Други заснемания, според нуждите на клиента
- Анализ на резултатите от заснемането
- Изготвяне на доклад с резултатите от заснемането и препоръки за отстраняване на пропуските

Термовизионно заснемане на сгради

     Инфрачервената термография е един от най-точните и бързи методи за откриване на проблеми и дефекти в конструкцията на сградите. Лесно се установява наличието на проблеми с уплътняването на прозорците, компрометиране на изолацията, неправилно изпълнение на съставните части в сглобяеми сгради, както и използване на по-нискокачествени материали.
     За подобряване на услугите, в сферата на енергийните обследвания, Енергийна агенция – Пловдив използва дрон с термовизионна камера като заснема сградите от всеки един ъгъл, което дава възможност за откриване и визуализация на места с висока инфилтрация, топлинни мостове, пропуски в изолацията на ограждащите конструкции и други фактори, оказващи неблагоприятно влияние върху енергийната ефективност.
     Най-големите предимства и възможности при използването на термовизионна камера са:

  • Планиране на мерки за енергийна ефективност в сгради

Най-често срещаните проблеми в сградите са компрометирана или липсваща топлоизолация, неправилно поставена дограма, наличие на топлинни мостове, течове и проблеми със сградните инсталации. Тези проблеми от своя страна водят до следните резултати:

- Прекомерна консумация не енергия и високи разходи за отопление и охлаждане

- Недостигане на оптимални условия на микроклимат

- Наличие на влага и мухъл, породени от конденз и водещи до влошени вътрешни условия

- Неефективна работа на отоплителните, климатични и вентилационни инсталации

Препоръчително е, преди да се пристъпи към саниране на сградата, тя да се заснеме с термовизионна камера. По този начин става възможно откриването на проблемни зони под фасадната мазилка, което би довело до вземането на съответни мерки с цел качествено саниране. Доброто топлоизолиране на сградите значително би могло да предотврати топлинните загуби и да намали енергийните разходи.

Също така проверката и контролът след строително-ремонтните дейности дава информация за качеството на извършената услуга.

Дронът дава възможност, също така, за цялостно инспектиране на големи обществени сгради като училища, детски градини, болници и др. сгради, които се характеризират с високо потребление на енергия.

 

1    2

Термовизионно заснемане на фасадата на училище

  • Откриване на течове

     Откриването на течове в тръбите, особено когато те са зазидани в сградата и над тях има слой циментова замазка, обикновено е доста трудно. С термовизионната камера течовете в тръбите се локализират лесно. Обикновено конструкцията има по-висока температура, докато мокрите участъци са значително по-студени и обратно. Това позволява много точно да се определят местата на течовете, като се спестяват време и средства.

  • Инспекция на покриви, соларни и фотоволтаични инсталации

     Откриването и локализирането на проблеми в покривната конструкция обикновено е доста трудоемко. Дронът с термовизионната камера ни дават възможност да заснемем обектите от различна височина и под различен ъгъл и позволяват проблемите да се локализират точно и навреме, преди да са засегнали по-голяма площ част от покривната конструкция. По този начин биха могли да се спестят значителни средства, тъй като се подновява само част от покрива, а не цялата конструкция. Също така дронът дава възможност за термовизионно заснемане на покривни соларни и фотоволтаични инсталации, с цел откриване на неизправности и дефекти, като нарушена тръбна изолация, нарушен вакуум на соларните тръби и загуби на топлина. При фотоволтаичните инсталации често се наблюдават микропукнатини или изгорели клетки във фотоволтаичните панели.

    3    4

Термовизионно заснемане на слънчева инсталация на детска градина

5    6

Термовизионно заснемане на фасада и покрив на детска градина

Термовизионно заснемане на системи, съоръжения и топлопреносни съоръжения

Използването на надеждни методи за диагностициране състоянието на производственото и електрооборудване оборудване в процеса на експлоатация обезпечава безпроблемно и ефективно протичане на технологичните процеси.

Навременното откриване на аномалии в съоръжения и топлопроводи, в повечето случаи невидими за човешкото око, предотвратява непланирани спирания на производството вследствие на непредвидени аварии и спестява значителна част от средствата за скъпоструващите ремонти.

Чрез термовизионната камера се получава достоверна и надеждна информация за състоянието на всяка една част от производствените системи и технологичните линии, което води до повишаване ефективността на производството, оптимизира управлението на енергийните разходи, съдейства за повишаване на качеството на произвежданата продукция и безопасността на труда.

Термовизионното заснемане на топлопроводи позволява навременното откриване на топлинни загуби по трасетата от компрометирана изолация, проблеми в заваръчните шевове, диагностика с цел предотвратяване на аварии.

Термовизионното заснемане на съоръжения дава възможност за снижаване разходите за:

  • Аварийни ремонти
  • Аварийна доставка на резервни части
  • Загуби от непроизведена продукция
  • Загуби от нарушени графици
  • Загуби от нарушена изолация на съоръженията и топлопроводите

Събития

Предишният месец Септември 2017 Следващият месец
П В С Ч П С Н
week 35 1 2 3
week 36 4 5 6 7 8 9 10
week 37 11 12 13 14 15 16 17
week 38 18 19 20 21 22 23 24
week 39 25 26 27 28 29 30
Developed By The Best Design.ir