ISEMOA logo pos colour rgbПроектът ISEMOA създаде система за одит на достъпността в обществената среда и транспорт, разработена от 13 партньора от 18 европейски държави и приложена в повече от 20 града, общини и региона.

ISEMOA обобщи резултатите от прилагането на системата в Стратегия и план за действие за подобряване достъпността в град Пловдив. Енергийна Агенция – Пловдив и община Пловдив създадоха работна група, която попълни документацията за одита на ISEMOA и на базата направените открития, разви Стратегия и план за действие за подобряването им. Работният екип беше ръководен от експерти на Енергийна Агенция – Пловдив в областта на енергийния мениджмънт и управлението на мобилността и се състоеше от експерти от община Пловдив в областта на архитектурното планиране и собствеността и социалните политики, от представители на организации на хора с намалена мобилност и представители на местни транспортни оператори.
 
Документацията на ISEMOA е оформена в обучителни материали за експерти от областта на архитектурата, планирането, транспорта, социалните политики, енергийните политики, управлението на мобилността. Всеки обучен одитор получава сертификат за квалификация и се записва в европейски регистър за обучители.
 
Енергийна Агенция – Пловдив предлага консултации и експертиза при изготвяне на план и стратегия за подобряване на достъпността, както и сертифицирани ISEMOA обучения.
 
Цели
Основна цел на проект ISEMOA беше да създаде общоевропейска методология за одит на достъпността в обществената среда и транспорт в градове, общини и региони. Така ще се повиши енергийната ефективност и подобри достъпността на от-врата-до-врата, а делът на хора, преминали към по-устойчив начин на придвижване, ще се повиши. Очаква се по-добър обществен транспорт и по-привлекателни велосипедни и пешеходни маршрути.
 
Резултати
  • Стратегия и план за действие за подобряване на достъпността в обществените сгради и транспорт в град Пловдив
  • Карти на достъпните места в централната част на град Пловдив
  • 15 обучени ISEMOA одитора
  • Документация за одит ISEMOA
  • Обучителни материали ISEMOA
  • Брошури за ползите от достъпността

 

Енергийна Агенция - Пловдив организира сертифицирани обучения за ISEMOA-одитори и провежда ISEMOA одити за общини. Повече информация можете да намерите в Обучения и Консултации и услуги.

За повече информация, посетете сайта на проект ISEMOA: http://www.isemoa.eu/

.

Събития

Предишният месец Септември 2017 Следващият месец
П В С Ч П С Н
week 35 1 2 3
week 36 4 5 6 7 8 9 10
week 37 11 12 13 14 15 16 17
week 38 18 19 20 21 22 23 24
week 39 25 26 27 28 29 30
Developed By The Best Design.ir