КЛЪСТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА МОБИЛНОСТТА И ТРАНСПОРТА

Проект MOVE цели да промени нагласите на месните власти, компаниите и обществото относно управлението на мобилността. Той се насочи към убеждаване на участващите местни власти в използване на по-малко енергийно интензивен транспорт с цел намаляване на консумацията на гориво и излъчените парникови газове.

Във всяка страна-партньор по рпоекта беше създадена Виртуална Агенция по Мобилността, която да служи на общността като информационен център, свързан с местните власти. Това звено служи и като оценител на въглеродните емисии, които са спестени вследствие дейността му.
 
С какво допринесе MOVE?
MOVE създаде канал за обмен на информация и познания. Раазгледаните добри практики и методики спомогнаха в хода на проекта и дадоха основа за извеждане на индикатори за енергийна ефективност в транспорта. Създаването на аналогични мобилни агенции ще допринесе за иновативното развитие на регионите. 
 
Партньори:
Energy Agency for Southeast Sweden, Швеция
Beratungs- und Service-Gesellschaft Umwelt by, Германия
Klimatshutzagentur Region Hannover GmbH, Германия
Tipperary Energy Agency Ltd., Ирландия
Energy Centre Bratislava, Словакия
EVE-Ente Vasco de la Energia, Испания
Energy Agency of Plovdiv, България
Agenzia Locale per l’Energia e lo Sviluppo Ambientale della Provincia di Chieti, Италия
.

Събития

Предишният месец Септември 2017 Следващият месец
П В С Ч П С Н
week 35 1 2 3
week 36 4 5 6 7 8 9 10
week 37 11 12 13 14 15 16 17
week 38 18 19 20 21 22 23 24
week 39 25 26 27 28 29 30
Developed By The Best Design.ir