PadovaFit-fullcolor 

  Енергийна Агенция -  Пловдив участва в проект PadovaFIT Expanded . Той е тригодишен, финансиран по програма HORIZON 2020, който цели пилотно създаване на One - Stop - Shop („едно гише“), посветено на услугите за обновяване на жилища в град Падова (Италия) и разширяване на процеса до град Тимишоара (Румъния) и до два пилотни града в България- Видин и Смолян. Концепцията се основава на съществуващия опит от подобни One - Stop - Shop, мотивиращи и подкрепящи собствениците на жилища, както и стимулиране на предлагането, технически и финансово, да инвестират в енергийна ефективност.

 

   Ролята на публичните органи е ключова за насочване на частното финансиране към инвестиции в енергийна ефективност. Решенията „едно гише“ имат най-голям потенциал да обединят всички участници в процеса на обновяване, поради цялостния си подход.

 

   Проектът е създаден с цел да даде отговор на текущото състояние, което всъщност показва фрагментирано търсене и фрагментирано предлагане. Обобщаването на търсенето и предлагането, съчетано с атрактивни финансови решения, е основното предизвикателство пред услугата „едно гише“.

 

За повече информация посетете сайта на проекта: https://padovafit.eu/home.html


 

 

Пет основни елемента, съставляващи бизнес модела на OSS (Източник: собствена разработка).

Анализ на съществуващите инициативи за услугата „Едно гише“ в ЕС и извън него, включително добри и лоши практики (D2.1)

Докладът анализира инициативите за услугата „Едно гише“  в Европа и извън нея, чрез преглед на 26 такива инициативи и задълбочен анализ на 12 избрани казуса. Въз основа на повтарящите се бизнес модели на услугата „Едно гише“ е разработена и тяхната класификация. За повече информация

11/03/2020


 

 

Стратегическа оценка на инициатива на „Едно гише“ в четирите пилотни области (D2.2) 

От стратегическата оценка до SWOT анализа

Прилагането на услугата „Едно гише“  се нуждае от задълбочено разбиране на контекстните условия, което може да повлияе на бизнес модела и успеха на предлаганата услуга. Тази стратегическа оценка е разработена за четирите пилотни области, участващи в проекта PadovaFIT EXPANDED. Оценката има за цел да събере и оцени контекстуални фактори с пряко и косвено влияние върху пазара за обновяване на дома и бизнес модела на услугата „Едно гише“. Стратегическата оценка се основава на анализа на три допълващи се макрофактора, влияещи върху внедряването и функционирането на услугата „Едно гише“. Макрофакторите са категоризирани в три основни групи:

1) Фактори с непряко влияние върху пазара,

2) Фактори с пряко влияние върху пазара,

3) Вътрешни фактори.

17/08/2020

 

 

SWOT анализ за услугата „Едно гише“ в четирите пилотни зони (D2.3)

Взаимоотношенията между заинтересованите страни.

 

За да се създаде и внедри успешно услугата „Едно гише“ от решаващо значение е да се събере информация относно териториалните характеристики, която може пряко или косвено да повлияе на пазара за обновяване на жилища и да оформи бъдещия бизнес модел. Докладът има за цел да оцени контекстуалните данни чрез SWOT анализ. SWOT идентифицира както бариерите, така и благоприятните условия, които трябва да се вземат предвид при разработването на успешен бизнес модел. Освен това е направен анализ на заинтересованите страни за всяка целева област. Той помага да се идентифицират местните играчи, да се оцени степента на интереси и влияние върху структурата „Едно гише“, да се разбере ролята, която поема всяка заинтересована страна и да се разработят комуникационни стратегии.

29/03/2021 

Разработване на бизнес модел за внедряване на услугата „Едно гише“ (D2.4)

 

Този доклад има две основни цели: да идентифицира и опише основните съществуващи в Европа бизнес модели на услугата „Едно гише“ и, на второ място, да ориентира местните партньори и заинтересованите страни при проектирането на подходящи бизнес модели в пилотните области.


„Едно гише“ има за цел да опрости процесите на енергийно обновяване на дома, да мотивира и подкрепи собствениците на жилища, да повиши качеството на строителството и възможностите за създаване на нов бизнес за участниците на пазара. Тази структура може да бъде създадена чрез различни бизнес модели. След проведените анализи бяха идентифицирани три основни типа структури „Едно гише“. Изготвеният доклад обхваща  основните характеристики на основните типове и подтипове бизнесмодели на структурите „Едно гише“, както и процеса на проектиране, целящ определянето конкретен бизнес модел за „Едно гише“ в пилотната зона на община Падова.

09/08/2021 

 

Моделът BetterHome.

 

Анализ на съществуващите инструменти и техники за ангажиране в ЕС и извън него (D3.1)

Документът предоставя анализ на съществуващите инструменти и схеми за ангажираност, ръководени от доставчици на услуги за обновяване на жилища, организатори на проекти, инициативи, финансирани от ЕС.  Анализът е фокусиран върху разбирането за най -подходящите подходи и инструменти за ангажиране на гражданите при инвестиране в енергийно обновяване. Документът също е вдъхновен от бившия проект Padova FIT, където е представена новата професионална фигура на фасилитаторите на етажната собственост.
 
15/04/2020
 

 

 

 

 

Инструменти за ангажиране на гражданите D 3.3

Документът илюстрира стратегията и инструментите, които пилотните градове (Община Падуа, Община Тимишоара и Общини Видин и Смолян) използват, за да ангажират гражданите да им предоставят услугите на „Едно гише“ и да ги включат в процеса.
 
22/07/2020
 

 

 

Анализ на съществуващите иновативни технически инструменти и схеми в ЕС (D4.1) 

 

Документът предоставя преглед на съществуващите технически инструменти и схеми на различни нива, като се разглеждат както частни, така и обществени инициативи с цел да се разберат нуждите на предлагането, от техническа и договорна гледна точка. Докладът е фокусиран върху идентифицирането и анализа на някои от най -значимите най -добри практики на проекти за енергийна ефективност, прилагани на ниво ЕС.
 
06/04/2021

 

 

 Анализ на енергийните нужди на домакинствата в четирите пилотни зони (D4.2)

 

Съдържанието на този доклад включва общ методологичен подход за анализ на енергийните нужди на домакинствата в 4 -те пилотни зони за създаване на OSS (първо Падова, след това Тимишоара и Видин и Смолян с план за действие). Областите на намеса бяха избрани съгласно общата методология, разработена от Sogesca, и различната наличност на данни в целевите области.

06/04/2021

 

 

Анализ на съществуващите иновативни инструменти и схеми за устойчиво финансиране в ЕС (D5.1)

 

Документът дава представа за съществуващите устойчиви финансови инструменти и схеми в ЕС, като предоставя предварителен анализ с показатели. Разгледани са както частни, така и публични средства с цел разбиране на нуждите за финансиране.

14/06/2021

Анализ на финансовия капацитет на домакинствата в пилотните области (D5.2)

Докладът има за цел да анализира финансовия капацитет на домакинствата чрез анализ на икономически и финансови характеристики в четирите пилотни области (Падова, Тимишоара, Видин и Смолян). Анализът води до идентифициране на потенциални целеви области за фокусиране на методологията за реализиране и внедряване на услугата „Едно гише“, съгласно методологията, разработена от Sinloc, и наличните данни.

14/06/2021

 

 

Екипът на Енергийна Агенция – Пловдив Ви кани да се включите в дискусия със заинтересовани страни по проект PadovaFIT Expanded.

Проектът PadovaFIT Expanded е тригодишен проект, финансиран по програма HORIZON 2020, който цели пилотно създаване на One - Stop - Shop („едно гише“), посветено на услугите за обновяване на жилища в град Падова (Италия) и разширяване на процеса до град Тимишоара (Румъния) и два пилотни града в България- Видин и Смолян. Концепцията се основава на съществуващия опит от подобни One - Stop – Shop, мотивиращи и подкрепящи собствениците на жилища, както и стимулиране на предлагането, технически и финансово да сe инвестира в енергийна ефективност.

Брошура на проекта

Постер на община Видин

Постер на община Смолян

04/02/2021

Енергийна Агенция - Пловдив

За повече информация, разгледайте нашата брошура: Корпоративна брошура Енергийна Агенция - Пловдив


Последни новини и събития

 • Image Дeмoĸpaтизaция нa eнepгийния пpexoд: дeцeнтpaлизиpaнo пpoизвoдcтвo нa eлeĸтpoeнepгия в Бългapия

  На 6 юни Цeнтъpът зa изcлeдвaнe нa дeмoĸpaциятa реализира в Пловдив Kpъглa мaca на тема „Дeмoĸpaтизaция нa eнepгийния пpexoд: Дeцeнтpaлизиpaнo пpoизвoдcтвo нa eлeĸтpoeнepгия в Бългapия”. Сред участващите лектори бяха анализаторите от Цeнтъpа зa изcлeдвaнe нa дeмoĸpaциятa Анна Филипова и Peминa Aлeĸcиeвa; Лиянa Aджapoвa, изпълнитeлeн диpeĸтop на Eнepгийнa Aгeнция - Πлoвдив; Kaлинa Tpифoнoвa, зaмecтниĸ-пpeдceдaтeл нa Cъвeтa нa диpeĸтopитe на ЕVN Бългapия; Цвeтaн Гeopгиeв, упpaвитeл на Eнepгийнa oбщнocт "Изгpeй БГ" и Петър Сомов от сдpyжeниe „Coлapнa Aĸaдeмия Бългapия".  Повече
  Дата на публикуване:  18:08 | 10-06-2024
 • Image Хъб и платформа за сътрудничество на заинтересованите страни за ускорено жилищно обновяване в област Пловдив

  МултиХоум е проект, който се реализира с подкрепата на програма LIFE на Европейския съюз и стартира през ноември миналата година. Основна негова мисия и цел е да изгради сътрудничество между граждани, бизнеси и общини в подкрепа на обновяването на жилищни сгради в област Пловдив.  Повече
  Дата на публикуване:  14:42 | 10-06-2024
 • Image Сензори за наблюдение на трафика са ситуирани в ОУ„Васил Петлешков“ Пловдив и Кметство pайон „Западен“

  Енергийна Агенция - Пловдив е част от проект COMPAIR. Основна цел на инициативата е да създаде по-ефективни социални действия за постигане на по-здравословни и по-зелени градове за всички. В тази връзка Агенцията тясно си сътрудничи с местните власти, учебни заведения и граждани за провеждане на граждански научни експерименти за подобряване качеството на въздуха и околната среда.  Повече
  Дата на публикуване:  13:13 | 06-06-2024

Полезни връзки
Нашата Facebook страница


АБОНИРАЙ СЕ

Запишете вашият мейл адрес в полето, за да получавате новини от нас.

АБОНИРАЙ СЕ

Присъединете се към нашата листа, за да получавате актуална информация на електронната си поща.


CAPTCHA Image

Вие се абонирахте успешно!