QualDeEPC_Logo_CMYK

“High-quality Energy Performance Assessment and Certification in Europe

Accelerating Deep Energy Renovation”

 

 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДНИЯ ФОНД

Като се има предвид, че 40% от енергийното потребление на Европейския съюз се пада на сградния фонд, то намаляването на потреблението на енергия и използването на енергия от възобновяеми източници в сградния сектор представляват приоритетни мерки, необходими за постигане целите на ЕС за енергийна ефективност. Необходимо е да се предвидят по-конкретни действия с оглед реализиране на огромния потенциал за икономии на енергия в сградите и намаляване на големите различия между резултатите на отделните държави-членки в този сектор (съгласно Директивата за енергийни характеристики на сгради). Важен инструмент за повишаване на пазарното търсене на нови жилища с по-добри енергийни характеристики и енергийното обновяване на съществуващи сгради, са Сертификатите за енергийни характеристики на сгради, регулирани от Директивата за енергийните характеристики на сградите на Европейската комисия, както и от националното законодателство на държавите членки.

 

Цели на проекта QualDeEPC

Проектът QualDeEPC, финансиран по програма Хоризонт 2020, цели подобри качеството на съществуващите схеми за енергийно сертифициране; да уеднакви процедурите за енергийно сертифициране в държавите членки; да улесни връзката между енергийното сертифициране и мерките за цялостно обновяване на сгради

Проектът QualDeEPC ще работи за уеднаквяване на процедурите за енергийно сертифициране на европейско ниво и повишаване качеството на сертификатите, в това число и препоръките за енергийно обновяване.  Основната цел е тези препоръки да бъдат в съответствие с изискванията за Сгради с близко до нулевото енергийно потребление, както и да бъдат включвани по-амбициозни мерки за дълбочинно обновяване.

Под координацията на Института във Вупертал (Германия) партньорите по проекта ще работят за уеднаквяване на процедурите за енергийно сертифициране, не само в страните партньори по проекта, а и извън него. Ще бъдат предложени възможности за подобрения по време на периода на проекта, включващи различни аспекти от схемите за енергийно сертифициране като: енергийно обследване, независим контрол и сертифициращи органи, енергийни консултанти, участници в строителния сектор, крайни потребители и др.

 

За да се постигнат споменатите цели, дейностите по проекта са организирани в следните четири фази на изпълнение:

1. Анализ на съществуващите схеми за енергийно сертифициране, идентифициране на добри практики, недостатъци и приоритети за подобрение


2. Разработване и тестване на конкретни предложения и подобрени инструменти енергийно сертифициране, валидиране и контрола, както и онлайн платформи с информация за дълбочинно обновяване


3. Адаптиране на подобрените схеми към специфичните за всяка държава изисквания  и прилагане на уеднаквени елементи, както и разработване на пътна карта за по-нататъшен диалог


4. Разработване на стратегия за устойчивост и окончателни препоръки към политиките на регионално, национално и международно ниво.

 

Чрез интензивен диалог, включващ ключови участници на всички нива, QualDeEPC ще насърчи действия за подобрение на съществуващите схеми за енергийно сертифициране във всички държави членки. Една от основните цели на проекта е да осигури дългосрочно използване и интегриране на резултатите от проекта в националните политики и регулации по отношение на енергийното сертифициране.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:

Септември 2019г. – август 2022г. (36 месеца)

ФИНАНСИРАНЕ И БЮДЖЕТ

 • Хоризонт 2020 (EU Framework Programme for Research and Innovation)
 • 995.575 €

 

УЧАСТВАЩИ ДЪРЖАВИ:

България, Германия, Гърция, Унгария, Латвия, Испания, Швеция

ПАРТНЬОРИ:

1. Wuppertal Institut (Германия)

2. CRES (Гърция)

3. Dena (Германия)

4. Енергийна агенция - Пловдив (България)

5. EKODOMA (Латвия)

6. ENERGIAKLUB (Унгария)

7. EPC mbH (Германия)

8. FEDARENE (Белгия)

9. ESCAN (Испания)

10. CIT (Швеция)

 

 

 

За повече информация: daniela.kostova@eap-save.eu

Twitter: @QualDeEPC  à https://twitter.com/QualDeEPC

LinkedIn: QualDeEPC àhttps://www.linkedin.com/company/qualdeepc/

УЕБСАЙТ:    www.qualdeepc.eu

 

QualDeEPC


Енергийна Агенция - Пловдив

За повече информация, разгледайте нашата брошура: Корпоративна брошура Енергийна Агенция - Пловдив


Последни новини и събития

 • Image Експертно консултиране на гражданите в рамките на проект Рехабита

  Енергийна Агенция - Пловдив е част от европейския проект LIFE ReHABITA, сред чиито основни цели са трансформацията на общностите и подобряване качеството на живот на yязвимите домакинства. В рамките на проекта на територията на Агенцията функционира едно гише за енергийна бедност, обновяване на сгради и енергоефективно отопление.  Повече
  Дата на публикуване:  19:25 | 18-02-2024
 • Image Eнергийна Агенция - Пловдив стартира услугата изнесено гише за енергийно обновяване на обществени и частни сгради

  Eнергийна Агенция - Пловдив стартира услугата изнесено гише за енергийно обновяване на обществени и частни сгради. Събитието се проведе със съдействието на Дирекция “Жилищна политика” на община Стамболийски, а услугата “едно гише” се реализира в рамките на проект Мултихоум “Хъб и платформа за сътрудничество за енергийни услуги за ускорено обновяване в област Пловдив” по програма LIFE на ЕК.  Повече
  Дата на публикуване:  09:32 | 15-02-2024
 • Image ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЩНОСТИ - ВЪЗМОЖНОСТ ЛИ СА ЗА ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА?

  Интервю с г-н Ивайло Алексиев, Изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие  Повече
  Дата на публикуване:  11:19 | 07-02-2024

Полезни връзки
Нашата Facebook страница


АБОНИРАЙ СЕ

Запишете вашият мейл адрес в полето, за да получавате новини от нас.

АБОНИРАЙ СЕ

Присъединете се към нашата листа, за да получавате актуална информация на електронната си поща.


CAPTCHA Image