Използване на потенциала на жените в подкрепа на пазара за ВЕИ отопление и охлаждане - W4RES нов проект на рамкова програма Хоризонт 2020.

 

 

24 ноември 2020 – Проектът W4RES на програма Хоризонт 2020 започна и ще продължи до октомври 2023, ръководен от международен консорциум от 12 партньори от 8 европейски страни: Белгия, България, Дания, Германия, Гърция, Италия, Норвегия, Словакия-  балансирано партньорство, обединяващо сили и опит в областта на изследванията и подкрепата на възобновяемите енергийни източници, развитието на иновативни бизнес идеи и включването на жените.

Пазарът на отопление и охлаждане представлява 50% от годишната консумация на енергия в Европа  за битови или индустриални нужди. Поради високата зависимост на пазара за отопление и охлаждане от изкопаемите горива, пазарно ориентираният план за действие на проект W4RES разглежда необходимостта от замяна на изкопаемите горива с възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в сценарий, отчитащ равенството на половете.

Проектът W4RES има за цел да разшири участието на жените в развитието на пазара и въвеждането на решения за ВЕИ отопление и охлаждане чрез мерки за подкрепа, тествани и валидирани в 8 европейски държави. Основната концепция на проекта се базира на разбирането, че жените са обещаващи агенти на промяната, което би спомогнало за по-бързо постигане на нашите климатични и енергийни цели до 2030.

Резултати от проекта

Доклади за подем на пазара на ВЕИ отопление и охлаждане

W4RES съобщава, че географският обхват е Европа с фокус върху 8 представителни пазара в сектора за отопление и охлаждане: Белгия, България, Дания, Германия, Гърция, Италия, Норвегия и Словакия. Докладите по проекта ще се фокусират върху настоящите европейски условия, които възпрепятстват или благоприятстват използването на ВЕИ отопление и охлаждане; предизвикателства и препоръки за гореспоменатите държави; и как жените могат да се справят с бариерите за навлизане на пазара и да насърчат внедряването на решения за ВЕИ отопление и охлаждане.

 

W4RES Обсерватория и национални центрове

Глобален онлайн център, представящ национални инициативи за мрежи за ВЕИ отопление и охлаждане, мрежи за ВЕИ отопление и охлаждане, идеи и концепции, добри практики и дейности за съвместно създаване на нови мерки за насърчаване на пазара на ВЕИ отопление и охлаждане. Едновременно с това ще бъдат създадени регионални центрове, които да ангажират местните заинтересовани страни и да улеснят предоставянето на мерки за подпомагане на ВЕИ отопление и охлаждане.

 

Схеми за подкрепа за обещаващи проекти за отопление и охлаждане чрез ВЕИ, ръководени от жени

W4RES ще избере 50 европейски проекта за ВЕИ отопление и охлаждане, водени от жени, които ще получат консултиране и практични съвети от експертите в проекта W4RES, които ще са адаптирани към техните нужди и предизвикателства. Мерките за подкрепа на проекта W4RES ще включват: техническа помощ и консултиране за създаване и внедряване на  решения за ВЕИ отопление и охлаждане в съответствие с равенството на половете, както и бизнес и иновативни услуги за улесняване и ускоряване на навлизането на ВЕИ отопление и охлаждане на пазара.

 

Национални кампании за отопление и охлаждане чрез ВЕИКонсорциумът ще организира национални кампании, ориентирани към гражданското общество, участниците на пазара, академичните среди, властите и политиците, за да повиши осведомеността за конкретните предизвикателства пред ВЕИ пазара  чрез социални медии, семинари, уеб семинари и събития за създаване на мрежи.

Учебният инструментариум за W4RES: хакатони, семинари за обучение и ръководството за W4RES
За да сподели откритията и най-добрите практики по проекта, консорциумът W4RES ще организира поредица от хакатони и обучения. Ще бъде създаден ексклузивен наръчник, който да покаже как създателите на политики могат да възпроизвеждат мерките за подкрепа на W4RES, включително препоръки за действие за по-информирана и откликваща на половото равенство политика за ВЕИ отопление и охлаждане, пазарна подкрепа и финансови инструменти.
Срещата за стартиране на W4RES се състоя на 12 и 13 ноември 2020 г. Европейската асоциация на центровете за изследвания на възобновяеми енергийни източници - EUREC е координатор на проекта. За да сте информирани за новините на проекта, абонирайте се за бюлетина на проекта и следвайте хаштага #Women4RES в социалните медии. Уебсайтът на проекта ще бъде онлайн през февруари 2021 г.

###

Бележка за редактори

Контакти за комуникация: Nathalie Richet, richet@eurec.be , Lourdes Laín, lain@eurec.be

Контакт на координатор на проекта: Ioannis Konstas, konstas@qplan-intl.gr

 

W4RES партньори

Q-PLAN INTERNATIONAL ADVISORS PC, Солун, Гърция (координатор на W4RES) - Консултантска компания за иновации, активна в европейски научни изследвания и иновации, предоставяща бизнес и иновативни услуги на частни и публични организации в няколко отрасли и пазарни сектори. За повече информация посетете: https://qplan-intl.com/   

AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA, Италия – Изследователска организация с нестопанска цел, която отговаря на нарастващото търсене на информация за европейските изследователски програми, чрез предоставяне на информация, обучение и помощ по рамковите програми за научни изследвания и иновации на Европейската комисия. Повече информация на: https://www.apre.it/ 

CIVIESCO SRL, Италия - Компанията за енергийни услуги на Civibank. CiviESCo насърчава регенерацията на градовете, проектите за интелигентен град и енергийната ефективност в публичния и частния сектор, като е активна в градския, енергийния и финтех секторите, и същевременно придобива значителен опит в изграждането и финансирането на „зелени“ операции и проекти. Повече на: https://www.civiesco.it/ 

STEINBEIS 2I GMBH, Германия – Steinbeis 2i GmbH (S2i) има основен опит в изграждането на иновационен капацитет в МСП, като подпомага трансграничните изследвания и трансфера на технологии, както и осигурява професионално обучение и развитие. Компанията насърчава интернационализацията и улеснява пътя към европейското финансиране на научните изследвания за компании и изследователски организации в Баден-Вюртемберг и Европа.Повече информация на: https://www.steinbeis.de/   

WOMEN ENGAGE FOR A COMMON FUTURE EV, Германия - Неправителствена организация с нестопанска цел и член на международна мрежа от здравни и екологични организации, насърчаваща правата на жените и устойчивото им развитие в множество области на здравеопазването и околната среда. Повече на: https://www.wecf.org/ 

HOCHSCHULE FUR TECHNIK STUTTGART, Германия – Един от най-старите университети за приложни науки в Германия с основни изследвания, фокусирани върху енергийно ефективни сгради и устойчиво градско развитие, както и технологии за пространствени данни и симулации, като същевременно разработва и координира успешни национални и международни изследователски проекти в 9 интердисциплинарни центрове за компетентност. Моля, посетете на: https://www.hft-stuttgart.de/ 

EUREC EESV, Белгия –Водеща асоциация на изследователски центрове и университетски катедри в сектора на възобновяемите енергийни източници. EUREC насърчава и подкрепя развитието на иновативни технологии, прехода към по-устойчиви енергийни системи и образованието и обучението в областта на технологиите за възобновяема енергия. За повече информация, моля посетете: https://eurec.be/ 

WHITE RESEARCH SPRL, Белгия – Консултантска фирма за социални изследвания, специализирана в поведението на потребителите, пазарния анализ и иновациите. Тя добива и интерпретира трудно разбираеми потребителски нагласи чрез комбинация от съвременни анализи, маркетингови изследвания, колективна интелигентност и методи за оценка, за да проектира ефективни действия, които поставят крайния потребител в центъра на процеса на вземане на решения. Повече информация на: www.white-research.eu 

PEDAL CONSULTING SRO, Slovakia – Консултантска компания за иновации и управление, която фокусира своите дейности върху предоставянето на бизнес и иновативни услуги, а също и проектиране, управление и изпълнение на европейски проекти за научни изследвания и иновации в различни сектори на околната среда. Моля, посетете на: https://pedal-consulting.eu/ 

EНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ ПЛОВДИВ, България – енергийна агенция, посветена на насърчаването на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници на регионално и местно ниво. По отношение на дневния си ред, организацията извършва предпроектни проучвания, екологични и енергийни анализи, моделиране, анализи и идентифициране, разработване, управление на енергийни проекти, участие в пилотни проекти. Повече на: https://www.eap-save.eu/ 

EUROPEAN GREEN CITIES APS, Дания –Организация с нестопанска цел, която активно участва в предложения и проекти на ЕС, които са от основно значение за развитието на зелени градове и сгради, като същевременно предлага опит в секторите за градоустройство, енергетика и информационни и комуникационни технологии. За повече информация: http://greencities.eu/ 

EUROPEAN CENTRE FOR WOMEN AND TECHNOLOGY (ECWT), Норвегия – Европейска организация с нестопанска цел, фокусирана върху насърчаването ръководенето от жени на проекти в областта на наука, техника,  инженеринг и математика и информационни и комуникационни технологии, а също и водеща и участваща в мащабни изследователски проекти на ЕС. За повече информация моля посетете: http://www.ecwt.eu/


Енергийна Агенция - Пловдив

За повече информация, разгледайте нашата брошура: Корпоративна брошура Енергийна Агенция - Пловдив


Последни новини и събития

 • Image Дeмoĸpaтизaция нa eнepгийния пpexoд: дeцeнтpaлизиpaнo пpoизвoдcтвo нa eлeĸтpoeнepгия в Бългapия

  На 6 юни Цeнтъpът зa изcлeдвaнe нa дeмoĸpaциятa реализира в Пловдив Kpъглa мaca на тема „Дeмoĸpaтизaция нa eнepгийния пpexoд: Дeцeнтpaлизиpaнo пpoизвoдcтвo нa eлeĸтpoeнepгия в Бългapия”. Сред участващите лектори бяха анализаторите от Цeнтъpа зa изcлeдвaнe нa дeмoĸpaциятa Анна Филипова и Peминa Aлeĸcиeвa; Лиянa Aджapoвa, изпълнитeлeн диpeĸтop на Eнepгийнa Aгeнция - Πлoвдив; Kaлинa Tpифoнoвa, зaмecтниĸ-пpeдceдaтeл нa Cъвeтa нa диpeĸтopитe на ЕVN Бългapия; Цвeтaн Гeopгиeв, упpaвитeл на Eнepгийнa oбщнocт "Изгpeй БГ" и Петър Сомов от сдpyжeниe „Coлapнa Aĸaдeмия Бългapия".  Повече
  Дата на публикуване:  18:08 | 10-06-2024
 • Image Хъб и платформа за сътрудничество на заинтересованите страни за ускорено жилищно обновяване в област Пловдив

  МултиХоум е проект, който се реализира с подкрепата на програма LIFE на Европейския съюз и стартира през ноември миналата година. Основна негова мисия и цел е да изгради сътрудничество между граждани, бизнеси и общини в подкрепа на обновяването на жилищни сгради в област Пловдив.  Повече
  Дата на публикуване:  14:42 | 10-06-2024
 • Image Сензори за наблюдение на трафика са ситуирани в ОУ„Васил Петлешков“ Пловдив и Кметство pайон „Западен“

  Енергийна Агенция - Пловдив е част от проект COMPAIR. Основна цел на инициативата е да създаде по-ефективни социални действия за постигане на по-здравословни и по-зелени градове за всички. В тази връзка Агенцията тясно си сътрудничи с местните власти, учебни заведения и граждани за провеждане на граждански научни експерименти за подобряване качеството на въздуха и околната среда.  Повече
  Дата на публикуване:  13:13 | 06-06-2024

Полезни връзки
Нашата Facebook страница


АБОНИРАЙ СЕ

Запишете вашият мейл адрес в полето, за да получавате новини от нас.

АБОНИРАЙ СЕ

Присъединете се към нашата листа, за да получавате актуална информация на електронната си поща.


CAPTCHA Image

Вие се абонирахте успешно!