За по-амбициозна цел за енергийна ефективност до 2030 г.


Енергийна Агенция – Пловдив, в качеството си на член на FEDARENE - Европейската федерация на агенциите и регионите за енергия и околна среда и на Консултативната комисия за енергиен преход към Министерски Съвет, подкрепя предложената от Европейския парламент (14,5% цел за ЕЕ до 2030).

Темата относно приоритизирането на спестяването на енергия никога не е била по-актуална. Енергийната ефективност и спестяването на енергия ще позволят справяне с кризите, пред които е изправен ЕС, посредством намаляване на сметките за енергия за крайните потребители и бизнеса, подобряване на енергийната независимост на Европа и намаляване на емисиите на парникови газове.

Тези дни много важен законодателен акт е в процес на преговори в ЕС, а именно Директивата за енергийна ефективност /EED/. В този преговорен процес са включени три страни: Европейската комисия, Европейския парламент и държавите-членки на ЕС чрез Съвета.

Междуинституционалните преговори по преработката на Директивата за енергийна ефективност (EED) навлизат в основен етап, като в момента се обсъждат основните й разпоредби, а именно целта на ЕС за енергийна ефективност до 2030 г., задължението за енергийни спестявания и изискванията за публичния сектор. Споразумението за амбициозна директива ще определи ясна дългосрочна стратегия за структурно намаляване на енергийните нужди в Европа по начин, който е справедлив за всички в съответствие с целите на REPowerEU.

Амбициозната цел за енергийна ефективност до 2030 г. (14,5%) е предпоставката ЕС да реши проблемите с енергийната сигурност, високите цени на енергията и климатичната криза. Повишаването на нивото на целта за енергийна ефективност носи множество и увеличаващи се ползи за обществото в ЕС.

Неотдавнашно проучване на Cambridge Econometrics установи, че нивото на целта за енергийна ефективност за 2030 г., предложена от Парламента в тристранните преговори за Директивата за енергийна ефективност (EED) (14,5% въз основа на сценария PRIMES 2020), ще донесе за най-големите ползи на място за гражданите и предприятия. Трябва да се подчертае, че дори при най-амбициозното енергийно моделиране целта от 14,5 % представлява само умерена амбиция, защото икономически ефективният потенциал за спестяване на енергия за ЕС е най-малко 19 %, предвид високите цени на енергията. Следователно институциите на ЕС обсъждат нива на амбиция (9%), които са под технически осъществимото и икономически жизнеспособното.

Ползите от въвеждането на по-амбициозната цел от 14,5% са следните:


• Намаляване със 120 млрд. евро на сметките за енергия и транспорт за домакинствата в ЕС, приблизително 609 евро спестени на домакинство.

• Спестяване на 38 млрд. евро от внос на изкопаеми горива, или почти 40% от разходите на ЕС за внос на енергия от Русия през 2021 г.

• Намаляване с допълнителни 12,2% на емисиите на парникови газове или еквивалента на емисиите на Испания през 2019 г .

• Създаването на 752 000 работни места, което е повече от три пъти повече от броя на работниците, пряко заети във въгледобива и свързаните с него дейности през 2018 г.

• Създаване на 94 млрд. евро растеж на БВП, което е около БВП на Словакия през 2021 г.


Енергийна Агенция - Пловдив

За повече информация, разгледайте нашата брошура: Корпоративна брошура Енергийна Агенция - Пловдив


Последни новини и събития

 • Отворено писмо до политическите лидери и създателите на политики на COP28

  Енергийна Агенция - Пловдив, в качеството си на член на Българския съвет за устойчиво развитие, подкрепи инициативата на Световния съвет за зелено строителство да представи Отворено писмо до политическите лидери и създателите на политики на COP28 на срещата на върха на ООН за климата в Дубай, ОАЕ / 30 ноември-12 декември 2023 г./  Повече
  Дата на публикуване:  20:00 | 07-12-2023
 • Image Гражданите поемат водеща роля в обновяването на жилищните райони

  GINNGER ще разработи 13 дигитални решения в четири аспекта: Енергия, Обновяване, Ресурси и Мобилност, които ще спомогнат планирането и реализирането на мерки за нисковъглеродни и устойчиви жилища. Те ще бъдат тествани в 6 пилотни града: Лангрео (Испания), Пловдив (България), Масаго (Швейцария), Мурсия (Испания), Орте (Италия), Париж (Франция).  Повече
  Дата на публикуване:  19:02 | 04-12-2023
 • Image MultiHome Хъб и платформа за сътрудничество на заинтересованите страни за ускорено жилищно обновяване в Област Пловдив

  На 1 ноември стартира проекта MultiHome по програма LIFE на ЕК с координатор Енергийна Агенция - Пловдив и партньори: Община Пловдив, Търговско - Промишлена Камара - Пловдив, Куадро Синерджи и Сдружение на асоциациите на собствениците на жилищни сгради. Проектът ще продължи три години, до месец октомври 2026 год.  Повече
  Дата на публикуване:  16:08 | 22-11-2023

Полезни връзки
Нашата Facebook страница


АБОНИРАЙ СЕ

Запишете вашият мейл адрес в полето, за да получавате новини от нас.

АБОНИРАЙ СЕ

Присъединете се към нашата листа, за да получавате актуална информация на електронната си поща.


CAPTCHA Image