ConnectHeat

Community engagement for clean heatПроектът ConnectHeat стартира, за да отключи потенциала на енергийните общности в сектор отопление и охлажданеЕнергийна Агенция - Пловдив е сред партньорите на проекта ConnectHeat, който се реализира с подкрепата на програма LIFE на ЕС посредством финансиране от 1,5 милиона евро. Проектът ще продължи от октомври 2022 г. до септември 2025 г.

Координатор на проекта е Ambiente Italia, като общия брой партньори, който съставлява мултидисциплинарният консорциум ConnectHeat е от 10 държави: Белгия, България, Испания, Италия, Германия, Португалия, Хърватия. Сред основните цели на ConnectHeat е ускоряване на декарбонизацията в сектор отопление и охлаждане чрез прилагане на инициативи, които трябва да бъдат ръководени от гражданите и енергийните общности.

В редица европейски страни енергийните общности от години са активна част от процеса на трансформацията на енергийните им системи. В България предстои изграждането на правна рамка за създаването и функционирането им. Като понятие енергийната общност представлява обединение на граждани, общини, институции и фирми с цел производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, която да служи за нуждите на общността.

„Въпреки че енергийните общности са доказан и ефективен подход за насърчаване на прехода към зелена енергия, за съжаление техния потенциал остава неизползван в сектора на отоплението и охлаждането. ConnectHeat е първата европейска инициатива за развитие на енергийни общности за отопление и охлаждане в Европа, поставяйки публичните власти и гражданите в сърцето на енергийните преходи,” казват Рикардо Батисти и Киара Лазари, и двамата старши ръководители на проекти в Ambiente Italia и координатори на ConnectHeat.

Отоплението и охлаждането представляват приблизително 50% от потреблението на енергия в ЕС, от които повече от 75% са от изкопаеми горива. Възобновяемото и чисто отопление и охлаждане е ключов фактор за устойчив енергиен преход към декарбонизация и енергийна автономност в настоящата енергийна криза. Местните и регионални публични власти имат добра възможност да стимулират зеления преход на сектор отопление и охлаждане благодарение на близостта си до гражданите, областите и общините. Чрез внедряването на ефективни стратегии за декарбонизация на отоплението и охлаждането, включвайки енергийните общества, те могат съществено да подкрепят Европа по пътя й да се превърне в първия неутрален по отношение на климата континент. В България вече съществуват общности, които използват възобновяеми източници за производство на топлинна енергия за собствено потребление. Пример за такава общност е сдружението на собственици на топлофицирана многофамилна жилищна сграда, които с цел намаляване на енергийните разходи, са инвестирали в изграждането на соларна инсталация за предварителен подгрев на битова гореща вода, преди включването й в абонатната станция.

Пример за такава общност е сдружението на собственици на топлофицирана многофамилна жилищна сграда, които с цел намаляване на енергийните разходи, са инвестирали в изграждането на соларна инсталация за предварителен подгрев на битова гореща вода, преди включването й в абонатната станция.

Координиран от Ambiente Italia, мултидисциплинарният консорциум ConnectHeat се състои от 10 партньора от цяла Европа:


• Ambiente Italia S.r.l. (Италия)

• Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske (Хърватия)

• Fédération européenne des agences et des régions pour l'énergie et l'environnement (Белгия)

• Steinbeis Innovation gGmbH (Германия)

• Euroheat & Power AISBL (Белгия)

• Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia (Италия)

• Енергийна агенция Пловдив (България)

• Intercommunale Leiedal (Белгия)

• Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. (Испания)

• Agência Regional de Energia e Ambiente do Oeste – Oeste Sustentável (Португалия)

Контакти:

Координатори на проекта:

Рикардо Батисти и Киара Лазари, Ambiente Italia S.r.l.

riccardo.battisti@ambienteitalia.it; chiara.lazzari@ambienteitalia.it


За пресата и медиите:

Мартин Стролени, Euroheat & Power AISBL

ms@euroheat.org


Енергийна Агенция - Пловдив

За повече информация, разгледайте нашата брошура: Корпоративна брошура Енергийна Агенция - Пловдив


Последни новини и събития


Полезни връзки
Нашата Facebook страница


АБОНИРАЙ СЕ

Запишете вашият мейл адрес в полето, за да получавате новини от нас.

АБОНИРАЙ СЕ

Присъединете се към нашата листа, за да получавате актуална информация на електронната си поща.


CAPTCHA Image