MultiHome

Хъб и платформа за сътрудничество на заинтересованите страни за ускорено жилищно обновяване в област Пловдив

Референтен номер на проекта: LIFE22-CET-MultiHome /101120815


Продължителност на проекта: 1 ноември 2023 до 31 октомври 2026

Основната цел на проекта МултиХоум е да създаде интегриран модел за обновяване на жилища, включващ силна техническа експертиза и сътрудничество със заинтересованите страни, за да насърчи и ускори вълната за сградно обновяване в област Пловдив. Проектът МултиХоум ще създаде специализиран хъб за услуги и платформа, ангажиращи всички пазарни участници в цялата верига от дейности за сградно обновяване, за да подпомогне 1700 жилища в рамките на проекта и след него да реализират амбициозни действия за дълбоко обновяване.

Проектът МултиХоум предвижда интерактивни събития на живо за омрежаване и популяризиране на съвременни решения за сградно обновяване като панаир на обновяването и събития за намиране на доставчици на енергийни услуги, демонстрации на шампиони по сградно обновяване и демонстрации на доверени доставчици и др. Проектът предлага специализиран инструментариум за процеса на обновяване за гражданите и етикет „Доверен доставчик“, гарантиращ високо качество и професионално изпълнение на обновителните дейности от усъвършенствани вериги на стойността за сградно обновяване.

МултиХоум цели да повиши знанията и капацитета на 5 местни власти и 2 региона, както и на европейски експерти. В дългосрочен план проектът ще изработи пътна карта за обновяване на жилищните сгради до 2050 г. и препоръки за подобряване на политиките в подкрепа на бъдещото обновяване на жилищния сграден фонд в региона.

Отоплението и охлаждането представляват приблизително 50% от потреблението на енергия в ЕС, от които повече от 75% са от изкопаеми горива. Възобновяемото и чисто отопление и охлаждане е ключов фактор за устойчив енергиен преход към декарбонизация и енергийна автономност в настоящата енергийна криза. Местните и регионални публични власти имат добра възможност да стимулират зеления преход на сектор отопление и охлаждане благодарение на близостта си до гражданите, областите и общините. Чрез внедряването на ефективни стратегии за декарбонизация на отоплението и охлаждането, включвайки енергийните общества, те могат съществено да подкрепят Европа по пътя й да се превърне в първия неутрален по отношение на климата континент. В България вече съществуват общности, които използват възобновяеми източници за производство на топлинна енергия за собствено потребление. Пример за такава общност е сдружението на собственици на топлофицирана многофамилна жилищна сграда, които с цел намаляване на енергийните разходи, са инвестирали в изграждането на соларна инсталация за предварителен подгрев на битова гореща вода, преди включването й в абонатната станция.

Проектът МултиХоум цели да постигне 30,7 ГВтч/г първични и 11,8 ГВтч/г крайни енергийни спестявания, 6 200 т спестени CO2 емисии, общо ВЕИ производство на 2,1 ГВтч/г и ще предизвика инвестиции от 22 милиона евро в действия за обновяване. Ще бъдат обучени над 170 експерти и ще е промотиран сред 30 000 души.
MultiHome уебсайт: www.multihome-project.eu
MultiHome платформа: www.multihome-hub.eu

Енергийна Агенция - Пловдив

За повече информация, разгледайте нашата брошура: Корпоративна брошура Енергийна Агенция - Пловдив


Последни новини и събития MultiHome

 • Image МултиХоум реализира срещи с бизнесите по сградно обновяване

  Над 80% от общия брой еднофамилни и многофамилни жилищни сгради в България не отговарят на изискванията за минимални енергийни характеристики и за повечето от тях обновяването е наложителна стъпка. Високият процент жилищни сгради, за които обновяването е необходимост, е предизвикателство, но и възможност да се приложат мерки за енергийна ефективност в комбинация със сградно-интегрирани ВЕИ технологии. По този начин ще се постигне намалена консумация на енергия и по-ниски разходи, както и удължаване живота на сградите.  Повече
  Дата на публикуване:  15:36 28-06-2024
 • Image МултиХоум #OбновявамеЗаедно Трета партньорска среща

  Проектът МултиХоум, посветен на жилищното обновяване в област Пловдив, навлезе в своя осми работен месец като реализира редица от заложените цели за първото полугодие. Партньорите проведоха своята трета среща на 19 юни в Дом на културата "Борис Христов" Пловдив. В срещата участие взеха и Адриен Булие, старши съветник за проекти за финансиране на енергийна ефективност в изпълнителна агенция CINEA на Европейската комисия.  Повече
  Дата на публикуване:  18:04 21-06-2024
 • Image MултиХоум Среща в Район „Източен“, община Пловдив

  На 18 април се проведе втора среща в рамките на услугата “ изнесено гише за енергийно обновяване на обществени и частни сгради”, която се реализира по проект МултиХоум, съфинансиран по програма LIFE на ЕК. На нея присъстваха домоуправители на одобрени сгради по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ от Район „Източен“ на община Пловдив.  Повече
  Дата на публикуване:  11:33 23-04-2024
 • Image MултиХоум Хъб и платформа за сътрудничество на заинтересованите страни за ускорено жилищно обновяване в област Пловдив

  Проектът МултиХоум отбеляза своите шест работни месеца и от 8 до 9 април проведе своята втора партньорска среща. Координаторът Енергийна Агенция - Пловдив и партньорите Община Пловдив, Куадро Синерджи, Търговско - Промишлена Камара - Пловдив и Съюза на асоциациите на собственици през изминалите два дни обсъдиха своя напредък.  Повече
  Дата на публикуване:  17:42 10-04-2024

Партньори по проекта MultiHome
Бюлетин MultiHome
АБОНИРАЙ СЕ

Запишете вашият мейл адрес в полето, за да получавате новини от нас.

АБОНИРАЙ СЕ

Присъединете се към нашата листа, за да получавате актуална информация на електронната си поща.


CAPTCHA Image

Вие се абонирахте успешно!