Енергийна Агенция Пловдив

Кои сме ние
На 22 април 2000 бе създадена Енергийна агенция – Пловдив (ЕАП) с главна цел осъществяване на енергийна ефективност на местно и национално ниво. ЕАП работи за намаляването на енергийнoто потребление и емисиите въглероден двуокис. Агенцията популяризира технологии за възобновяеми енергии и алтернативни източници на енергия като една от 400 подобни агенции в Европа, създадени под егидата на Европейската Комисия. ЕАП разработва стратегии, механизми и практики за енергийна ефективност. ЕАП е в близко сътрудничество с агенции в цяла Европа. ЕАП популяризира енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници; предоставя експертизи, консултации, информации; популяризира стандарти, програми и инвестиции, които поощряват устойчивото енергийно развитие. Множество Европейски партньори определят Енергийна агенция - Пловдив като една от най-успешните агенции в Централна и Източна Европа.


Какви са нашите цели
1. Разработване на стратегии, програми и планове за действие за енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници и управление на мобилността на местно и обшинско и регионално ниво;
2. Предоставяне на информация, обучения и лобиране за използването на ВЕИ;
3. Повишаване на общественото съзнание относно връзката между енергийната ефективност и климатичните промени;
4. Популяризиране на програми, институции и инвестиции, които поощряват устойчивото енергийно развитие, вкл. възобновяеми енергийни източници;
5. Създаване и реализация на атрактивни за отпускане на кредити демонстрационни проекти, свързани с енергийна ефективност и ВЕИ;
6. Окуражаване на международното сътрудничество с фокус на финансиране и пазарен пробив.
 
Какво казват другите за нас
FEDARENE, европейската федерация на регионални енергийни и екологични агенции, публикува статия за работата на Енергийна агенция - Пловдив в един от своите бюлетини INFO FEDARENE. Статията е посветена на необходимостта от Европейско сътрудничество на регионално ниво, и можете да я прочетете тук. Освен на английски, можете да прочетете материала и на немски.

 
За повече информация, разгледайте нашата брошура: Корпоративна брошура Енергийна Агенция - Пловдив 
 
Контакти:
бул. Руски 139, ет.3, оф. 301
Тел.: 032/625 755
Факс: 032/625 754

Събития

Предишният месец Май 2018 Следващият месец
П В С Ч П С Н
week 18 1 2 3 4 5 6
week 19 7 8 9 10 11 12 13
week 20 14 15 16 17 18 19 20
week 21 21 22 23 24 25 26 27
week 22 28 29 30 31
Developed By The Best Design.ir