Какво предлагаме?

- Външна термография на многофамилни жилищни сгради
- Външна термография на административни и индустриални сгради
- Обследване на покриви
- Диагностика преди покупка/продажба на имот
- Диагностика на електрооборудване
- Диагностика на слънчеви и фотоволтаични инсталации
- Обследване на производствени съоръжения
- Други заснемания, според нуждите на клиента
- Анализ на резултатите от заснемането
- Изготвяне на доклад с резултатите от заснемането и препоръки за отстраняване на пропуските

Термовизионно заснемане на сгради

     Инфрачервената термография е един от най-точните и бързи методи за откриване на проблеми и дефекти в конструкцията на сградите. Лесно се установява наличието на проблеми с уплътняването на прозорците, компрометиране на изолацията, неправилно изпълнение на съставните части в сглобяеми сгради, както и използване на по-нискокачествени материали.
     За подобряване на услугите, в сферата на енергийните обследвания, Енергийна агенция – Пловдив използва дрон с термовизионна камера като заснема сградите от всеки един ъгъл, което дава възможност за откриване и визуализация на места с висока инфилтрация, топлинни мостове, пропуски в изолацията на ограждащите конструкции и други фактори, оказващи неблагоприятно влияние върху енергийната ефективност.
     Най-големите предимства и възможности при използването на термовизионна камера са:

  • Планиране на мерки за енергийна ефективност в сгради

Най-често срещаните проблеми в сградите са компрометирана или липсваща топлоизолация, неправилно поставена дограма, наличие на топлинни мостове, течове и проблеми със сградните инсталации. Тези проблеми от своя страна водят до следните резултати:

- Прекомерна консумация не енергия и високи разходи за отопление и охлаждане

- Недостигане на оптимални условия на микроклимат

- Наличие на влага и мухъл, породени от конденз и водещи до влошени вътрешни условия

- Неефективна работа на отоплителните, климатични и вентилационни инсталации

Препоръчително е, преди да се пристъпи към саниране на сградата, тя да се заснеме с термовизионна камера. По този начин става възможно откриването на проблемни зони под фасадната мазилка, което би довело до вземането на съответни мерки с цел качествено саниране. Доброто топлоизолиране на сградите значително би могло да предотврати топлинните загуби и да намали енергийните разходи.

Също така проверката и контролът след строително-ремонтните дейности дава информация за качеството на извършената услуга.

Дронът дава възможност, също така, за цялостно инспектиране на големи обществени сгради като училища, детски градини, болници и др. сгради, които се характеризират с високо потребление на енергия.

 

1    2

Термовизионно заснемане на фасадата на училище

  • Откриване на течове

     Откриването на течове в тръбите, особено когато те са зазидани в сградата и над тях има слой циментова замазка, обикновено е доста трудно. С термовизионната камера течовете в тръбите се локализират лесно. Обикновено конструкцията има по-висока температура, докато мокрите участъци са значително по-студени и обратно. Това позволява много точно да се определят местата на течовете, като се спестяват време и средства.

  • Инспекция на покриви, соларни и фотоволтаични инсталации

     Откриването и локализирането на проблеми в покривната конструкция обикновено е доста трудоемко. Дронът с термовизионната камера ни дават възможност да заснемем обектите от различна височина и под различен ъгъл и позволяват проблемите да се локализират точно и навреме, преди да са засегнали по-голяма площ част от покривната конструкция. По този начин биха могли да се спестят значителни средства, тъй като се подновява само част от покрива, а не цялата конструкция. Също така дронът дава възможност за термовизионно заснемане на покривни соларни и фотоволтаични инсталации, с цел откриване на неизправности и дефекти, като нарушена тръбна изолация, нарушен вакуум на соларните тръби и загуби на топлина. При фотоволтаичните инсталации често се наблюдават микропукнатини или изгорели клетки във фотоволтаичните панели.

    3    4

Термовизионно заснемане на слънчева инсталация на детска градина

5    6

Термовизионно заснемане на фасада и покрив на детска градина

Термовизионно заснемане на системи, съоръжения и топлопреносни съоръжения

Използването на надеждни методи за диагностициране състоянието на производственото и електрооборудване оборудване в процеса на експлоатация обезпечава безпроблемно и ефективно протичане на технологичните процеси.

Навременното откриване на аномалии в съоръжения и топлопроводи, в повечето случаи невидими за човешкото око, предотвратява непланирани спирания на производството вследствие на непредвидени аварии и спестява значителна част от средствата за скъпоструващите ремонти.

Чрез термовизионната камера се получава достоверна и надеждна информация за състоянието на всяка една част от производствените системи и технологичните линии, което води до повишаване ефективността на производството, оптимизира управлението на енергийните разходи, съдейства за повишаване на качеството на произвежданата продукция и безопасността на труда.

Термовизионното заснемане на топлопроводи позволява навременното откриване на топлинни загуби по трасетата от компрометирана изолация, проблеми в заваръчните шевове, диагностика с цел предотвратяване на аварии.

Термовизионното заснемане на съоръжения дава възможност за снижаване разходите за:

  • Аварийни ремонти
  • Аварийна доставка на резервни части
  • Загуби от непроизведена продукция
  • Загуби от нарушени графици
  • Загуби от нарушена изолация на съоръженията и топлопроводите

Събития

Предишният месец Април 2018 Следващият месец
П В С Ч П С Н
week 13 1
week 14 2 3 4 5 6 7 8
week 15 9 10 11 12 13 14 15
week 16 16 17 18 19 20 21 22
week 17 23 24 25 26 27 28 29
week 18 30
Developed By The Best Design.ir