sec tools2
Инструменти за Устойчиви Енергийни Общности
 
Общините в новите страни членки и страните-кандидатки имат голяма нужда от подобряване на енергийната ефективност и разширяване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Проектът SEC-Tools осигурява системен подход за посрещане на това предизвикателство под формата на:
1. Изработване и усъвършенстване на общи инструменти за създаване на устойчиви общини в новите държави членки на ЕС и кандидатките за членство
2. Предприемане на пилотни действия в избрани общини
3. Целево разпространение на резултатите сред общини и заинтересовани страни в новите членки на ЕС и кандидат-страните за членство.
4. Пакетът с инструменти цели насърчаване на устойчиви енергийни практики на общинско ниво. Неговото основно съдържание и структура са показани в таблицата по-долу.
5. Пакетът ще бъде създаден в сътрудничество с държавите-членки на ЕС и други експерти.Негова отправна точка ще бъдат типичните нужди на общините за развитие на устойчива енергийна система.
 
SEC-Tools ще съдържа отчасти софтуерни продукти и допълнителни наръчници, следващи схемата по-долу. Приложимостта и полезността на инструментите ще се проверяват чрез пилотните действия по проекта.
 
ПИЛОТНИ ДЕЙСТВИЯ НА ОБЩИНСКО НИВО
Проектът действа на общинско ниво, където са включени 9 избрани общини: една в Латвия, три в Литва, една в Полша, една в Чехия, две в България и една в Източна Германия. Основно ще се работи върху:
 
1. Местно енергийно планиране
- Инструмент за анализ на пазара
- Инструмент за развиване на възможности
- Инструмент за анализ на сценариите
- Инструмент за създаване на методология за енергийно планиране
 
2. Местененергиенпазар
- Наръчник за разработване на проекти
- Инструмент за анализ на проекти
- Каталог за финансиране
- Наръчник за предоставяне на енергийни услуги
 
3. Мотивиране на крайните потребители
- Стратегия за привличане на крайните потребители в местните компании за услуги
- Инструменти за енергиен мениджмънт
- Интегрирани информационни системи
- Кампании за спестяване на енергия 
 
ПАРТНЬОРИ
1. Мрежа за енергийно консултиране, Дания www.ecnetwork.dk
2. Strasa, Латвия www.strasa.com
3. Община Lecava, Латвия
4. BAPE, Полша www.bape.com.pl
5. SAPE, Полша
6. EMD, Дания www.emd.dk
7. SEVEn, Чешка Република www.svn.cz
8. CEBra, Германия
9. Eнергийна Aгенция - Пловдив (EАП), България www.eap-save.eu
10. Община Kaрлово, България
11. Община Чепеларе, България
12. Fedarene, Белгия www.fedarene.org
13. TCC – ALAL, Литва
14. Община Trakai, Литва
15. Община Kelme, Литва
16. Община Kaisiadorys, Литва
 
ВЛИЯНИЕ НА ПРОЕКТА
Проектът подпомога прилагането на ВЕИ и енергийната ефективност на общинско ниво в новите страни членки на ЕС.
 
Като резултат от SEC-Tools общините участнички ще разполагат с пакет инструменти, с чиято помощ да повишат ефективността на предлаганите от тях услуги, и да модернизират финансовите си схеми и модели.
 
Проектният план за популяризиране на резултатите от SEC-Tools включва:
- III Национална Конференция на Асоциацията на Българските Енергийни Агенции
- II Национална Конференция на Асоциацията на Българските Енергийни Агенции
- I Национална Конференция на Асоциацията на Българските Енергийни Агенции
 
За повече информация, посетете сайта на проект Sec Tools: http://www.sec-tools.net/

 

Събития

Предишният месец Април 2018 Следващият месец
П В С Ч П С Н
week 13 1
week 14 2 3 4 5 6 7 8
week 15 9 10 11 12 13 14 15
week 16 16 17 18 19 20 21 22
week 17 23 24 25 26 27 28 29
week 18 30
Developed By The Best Design.ir