dehems
DEHEMS e цифровата система за управление на енергийните разходи в бита. Това е инициатива-предизвикателство за местните власти в техния стремеж да придобият идея за това как на практикановите постижения на ИКТ биха могли да преобразят техните райони. 
 
DEHEMS разширява наличните технологични достижения в областта на интелигентните измерителни устройства, правейки крачка далеч напред в сравнение с използваните досега модели за контролиране и мониторинг на употребената енергия чрез нейното измерване „на входа”, към един модел на изобразяване на енергията, който освен традиционно познатото измерване, отчита и начина по който е изразходена тази енергия, обединявайки данните от сензори в зони на топлинна загуба и такива на домакинските уреди. Данните от различните системи за измерване на енергията, както и от допълнителните сензори, т.е. за газ и електричество ще се анализират за целева продуктивност, по показатели за ефективност и като се вземат предвид възможни условия на околната среда, като по този начин на домакинството ще се представи практическа информация, която ще е достъпна онлайн в така нареченото „зелено табло”. Това ще включва:
1. Оценка на въглеродните емисии в реално време като се вземат предвид източниците на енергия (напр. ако домакинството е решило да ползва „зелените” енергийни пакети);
2. Процентно изчисление на енергийната ефективност на домакинството чрез анализиране на топлинните загуби и ефективността на уредите
3. Препоръки за подобряване на енергийната ефективност на база замерени процентни стойности в реално време, т.е. сигнализиране за неуплътнени прозорци, необходимост от подмяна на уреди чиято работа не съответства на спецификациите за техния клас и др.
4. Препоръки за най-подходящи режими на работа и употреба, които гарантират оптималната енергийна ефективност съобразно нуждите на домакинството
5. Препоръки за предварително задаване на настройки на база онлайн предоставена информация за времето. 
 
По такъв начин системата ще предоставя възможност за дистанционно коригиране на зададените настройки. Хората ще имат възможност да променят тези задания за всички дейности, свързани с отделянето на емисии посредством онлайн контролен панел. Отделните профили за настройка ще се нагаждат от потребителите в зависимост от тяхната конкретна ситуация. Обслужването ще е достъпно от множество устройства предоставящи високоскоростен достъп и ще се ъпдейтва (актуализира) в реално време. Това ще гарантаира достъп чрез ТВ приемник обезпечен с IP приставка, както и чрез мобилен телефон, PDA устройства (Личен цифров помощник) и всеки компютър, свързан към интернет.
 
Как изглеждат уредите DEHEMS?
0177  DSC00715  DSC00719 DSC07408
        
За повече информация, посетете сайта на проект Dehems: http://www.dehems.eu/
 

Събития

Предишният месец Април 2018 Следващият месец
П В С Ч П С Н
week 13 1
week 14 2 3 4 5 6 7 8
week 15 9 10 11 12 13 14 15
week 16 16 17 18 19 20 21 22
week 17 23 24 25 26 27 28 29
week 18 30
Developed By The Best Design.ir