ISEMOA logo pos colour rgbПроектът ISEMOA създаде система за одит на достъпността в обществената среда и транспорт, разработена от 13 партньора от 18 европейски държави и приложена в повече от 20 града, общини и региона.

ISEMOA обобщи резултатите от прилагането на системата в Стратегия и план за действие за подобряване достъпността в град Пловдив. Енергийна Агенция – Пловдив и община Пловдив създадоха работна група, която попълни документацията за одита на ISEMOA и на базата направените открития, разви Стратегия и план за действие за подобряването им. Работният екип беше ръководен от експерти на Енергийна Агенция – Пловдив в областта на енергийния мениджмънт и управлението на мобилността и се състоеше от експерти от община Пловдив в областта на архитектурното планиране и собствеността и социалните политики, от представители на организации на хора с намалена мобилност и представители на местни транспортни оператори.
 
Документацията на ISEMOA е оформена в обучителни материали за експерти от областта на архитектурата, планирането, транспорта, социалните политики, енергийните политики, управлението на мобилността. Всеки обучен одитор получава сертификат за квалификация и се записва в европейски регистър за обучители.
 
Енергийна Агенция – Пловдив предлага консултации и експертиза при изготвяне на план и стратегия за подобряване на достъпността, както и сертифицирани ISEMOA обучения.
 
Цели
Основна цел на проект ISEMOA беше да създаде общоевропейска методология за одит на достъпността в обществената среда и транспорт в градове, общини и региони. Така ще се повиши енергийната ефективност и подобри достъпността на от-врата-до-врата, а делът на хора, преминали към по-устойчив начин на придвижване, ще се повиши. Очаква се по-добър обществен транспорт и по-привлекателни велосипедни и пешеходни маршрути.
 
Резултати
  • Стратегия и план за действие за подобряване на достъпността в обществените сгради и транспорт в град Пловдив
  • Карти на достъпните места в централната част на град Пловдив
  • 15 обучени ISEMOA одитора
  • Документация за одит ISEMOA
  • Обучителни материали ISEMOA
  • Брошури за ползите от достъпността

 

Енергийна Агенция - Пловдив организира сертифицирани обучения за ISEMOA-одитори и провежда ISEMOA одити за общини. Повече информация можете да намерите в Обучения и Консултации и услуги.

За повече информация, посетете сайта на проект ISEMOA: http://www.isemoa.eu/

Събития

Предишният месец Април 2018 Следващият месец
П В С Ч П С Н
week 13 1
week 14 2 3 4 5 6 7 8
week 15 9 10 11 12 13 14 15
week 16 16 17 18 19 20 21 22
week 17 23 24 25 26 27 28 29
week 18 30
Developed By The Best Design.ir