КЛЪСТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА МОБИЛНОСТТА И ТРАНСПОРТА

Проект MOVE цели да промени нагласите на месните власти, компаниите и обществото относно управлението на мобилността. Той се насочи към убеждаване на участващите местни власти в използване на по-малко енергийно интензивен транспорт с цел намаляване на консумацията на гориво и излъчените парникови газове.

Във всяка страна-партньор по рпоекта беше създадена Виртуална Агенция по Мобилността, която да служи на общността като информационен център, свързан с местните власти. Това звено служи и като оценител на въглеродните емисии, които са спестени вследствие дейността му.
 
С какво допринесе MOVE?
MOVE създаде канал за обмен на информация и познания. Раазгледаните добри практики и методики спомогнаха в хода на проекта и дадоха основа за извеждане на индикатори за енергийна ефективност в транспорта. Създаването на аналогични мобилни агенции ще допринесе за иновативното развитие на регионите. 
 
Партньори:
Energy Agency for Southeast Sweden, Швеция
Beratungs- und Service-Gesellschaft Umwelt by, Германия
Klimatshutzagentur Region Hannover GmbH, Германия
Tipperary Energy Agency Ltd., Ирландия
Energy Centre Bratislava, Словакия
EVE-Ente Vasco de la Energia, Испания
Energy Agency of Plovdiv, България
Agenzia Locale per l’Energia e lo Sviluppo Ambientale della Provincia di Chieti, Италия
.

Събития

Предишният месец Януари 2018 Следващият месец
П В С Ч П С Н
week 1 1 2 3 4 5 6 7
week 2 8 9 10 11 12 13 14
week 3 15 16 17 18 19 20 21
week 4 22 23 24 25 26 27 28
week 5 29 30 31
Developed By The Best Design.ir