yep
Главната цел на проект YEP! (Млади енергични хора!) е да се увеличи разумното и устойчиво енергийно потребление и  използването на ВЕИ, чрез което да се намалят въглеродните емисии от училищата и работните места  и офисите. Това беше постигнато, чрез образователна програма за ученици в средния курс на обучение (15-19 години), включваща развитието на практически  умения и прилагането им в училище и на работното място.
 
В проекта взеха участие 9 Европейски страни. Участниците по проекта организираха местен съвет с представители на всички ключови организации, който да докладва за напредъка на проекта. Бяха включени преподаватели в средните училища, представители на образователните институции, представители на бизнеса и на други заинтересовани организации (енергийни  агенции, браншови организации и др.)
 
Професионалните училища бяха основен партньор по проекта. Те съдействаха за разработването на работна програма за подготовката на  училищен екип за управление на енергийното потребление. Училищната сграда и общността бяха използвани за основа за придобиване на умения, които да бъдат приложени и на работното място. Професионалните гимназии по строителство, геодезия и архитектура, както и други професионални училищаучастваха в пилотната фаза за България.
 
Училищни екипи за управление на енергията поддържаха връзка с бизнеса, който подкрепи проекта осигурявайки информация и свободни работни (стажантски) места, за да могат учениците да приложат наученото в реалния живот.
 
Програмата на учениците беше разработена на базата на висококачествени образователни ресурси, създадени след преглед на най-добрите съществуващи практики.По време на проверката на дейностите по проекта, тези ресурси бяха тествани и преработени, за да могат да служат за най-добри практики в България
 
ЕТАПИ НА ПРОЕКТА
1. Идентифициране на най-добри практики и ключови играчи, създаване на местни наблюдаващи съвети 
2. Подготовка и създаване на образователнен пакет за енергиен мониторинг и саниране на сгради за професионално обучение в професионалните гимназии. Подготовка на учениците в училище и прилагане на наученото в реални, действащи фирми
3. Организиране на национални конференции за представяне на резултатите от проекта, като бъдещи най-добри практики.
  
Прочетете...
 
ПАРТНЬОРИ
2. Agenzia Energetica della Provincia di Livorno
4. Agència Energètica de la Ribera
 
 
Повече за проект YEP!, можете да прочетете на http://www.youngenergypeople.com/

Събития

Предишният месец Април 2018 Следващият месец
П В С Ч П С Н
week 13 1
week 14 2 3 4 5 6 7 8
week 15 9 10 11 12 13 14 15
week 16 16 17 18 19 20 21 22
week 17 23 24 25 26 27 28 29
week 18 30
Developed By The Best Design.ir