Енергийна Агенция - Пловдив

Добре дошли на страницата на ЕАП

Следвайте ни

Кои сме ние?

На 22 април 2000г. бе създадена Енергийна агенция – Пловдив (ЕАП) с главна цел осъществяване на енергийна ефективност на местно и национално ниво. ЕАП работи за намаляването на енергийнoто потребление и емисиите въглероден двуокис. Агенцията популяризира технологии за възобновяеми енергии и алтернативни източници на енергия като една от 400 подобни агенции в Европа, създадени под егидата на Европейската Комисия. ЕАП разработва стратегии, механизми и практики за енергийна ефективност. ЕАП е в близко сътрудничество с агенции в цяла Европа. ЕАП популяризира енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници; предоставя експертизи, консултации, информации; популяризира стандарти, програми и инвестиции, които поощряват устойчивото енергийно развитие. Множество Европейски партньори определят Енергийна агенция - Пловдив като една от най-успешните агенции в Централна и Източна Европа.


Какви са нашите цели:

1. Разработване на стратегии, програми и планове за действие за енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници и управление на мобилността на местно и обшинско и регионално ниво;

2. Предоставяне на информация, обучения и лобиране за използването на ВЕИ;

3. Повишаване на общественото съзнание относно връзката между енергийната ефективност и климатичните промени;

4. Популяризиране на програми, институции и инвестиции, които поощряват устойчивото енергийно развитие, вкл. възобновяеми енергийни източници;

5. Създаване и реализация на атрактивни за отпускане на кредити демонстрационни проекти, свързани с енергийна ефективност и ВЕИ;

6. Окуражаване на международното сътрудничество с фокус на финансиране и пазарен пробив.


Какво казват другите за нас

FEDARENE, европейската федерация на регионални енергийни и екологични агенции, публикува статия за работата на Енергийна агенция - Пловдив в един от своите бюлетини INFO FEDARENE. Статията е посветена на необходимостта от Европейско сътрудничество на регионално ниво, и можете да я прочетете тук. Освен на английски, можете да прочетете материала и на немски.


Енергийна Агенция - Пловдив

За повече информация, разгледайте нашата брошура: Корпоративна брошура Енергийна Агенция - Пловдив


Последни новини и събития


Полезни връзки


Нашата Facebook страница


АБОНИРАЙ СЕ

Запишете вашият мейл адрес в полето, за да получавате новини от нас.


АБОНИРАЙ СЕ

Присъединете се към нашата листа, за да получавате актуална информация на електронната си поща.


КОНТАКТИ


Енергийна Агенция - Пловдив
бул. Руски 139, ет. 3, офис 301
тел: 032/ 62 57 54, 032/62 57 55
факс: 032/ 62 57 54
e-mail: eap@eap-save.eu

ИНФОРМАЦИЯ


----


Copyright 2018 - Energy Agency Of Plovdiv©