MултиХоум

Хъб и платформа за сътрудничество на заинтересованите страни за ускорено жилищно обновяване в област Пловдив

    

                                                                                         Пресинформация

 

Проектът МултиХоум по програма LIFE на Европейския съюз отбеляза своите шест работни месеца и от 8 до 9 април проведе своята втора партньорска среща.

 

Подкрепяйки нисковъглеродното интегрирано обновяване на жилищни сгради в област Пловдив, МултиХоум има за цел да изработи и предложи модел на сътрудничество между собственици на жилища, фирми за сградно обновяване, финансиращи институции и местни власти, който ще улесни и опрости целия процес на жилищно обновяване.

 

Координаторът Енергийна Агенция - Пловдив и партньорите Община Пловдив, Куадро Синерджи, Търговско - Промишлена Камара - Пловдив и Съюза на асоциациите на собственици (CAC) през изминалите два дни обсъдиха своя напредък.

 

 

 

                          Снимки: Енергийна Агенция - Пловдив

 

Функциониращото вече „едно гише“, което е част от проекта и неговия експертен екип, консултира гражданите относно възможностите за обновяване на техните домове, замяна на старите отоплителни уреди и интегриране на индивидуални ВЕИ инсталации.

 

 

Съдействието на гражданите се осъществява посредством специализирана он-лайн платформа за енергийни съвети и консултации, която осигурява директна връзка с доставчици на продукти и услуги в сферата на сградното обновяване.

 

Община Пловдив и Енергийна Агенция - Пловдив успешно си сътрудничат в комуникацията със собственици и домоуправители на жилищни сгради. Това сътрудничество ще бъде развито и с другите 17 общини от област Пловдив.

 

Предстои провеждането на събития с цел популяризиране на продукти, технологии и решения за обновяване на жилищни сгради с възможности за директни контакти между заинтересовани граждани и доставчици.

 

Ще бъде разработен Наръчник за гражданите / Кутия с инструменти и етикет „Доверен доставчик“, гарантиращ високо качество и професионално поведение в подобрените вериги за обновяването. МултиХоум ще усъвършенства консултирането, което ще предоставя, като включи разработени финансови модели за подпомагане на собствениците на жилищни сгради.  

 

 

Източник: Енергийна Агенция - Пловдив