MултиХоум

Хъб и платформа за сътрудничество на заинтересованите страни за ускорено жилищно обновяване в област Пловдив

 

Среща с браншови структури в областта на сградното обновяване

 

 

МултиХоум е проект, който се реализира с подкрепата на програма LIFE на Европейския съюз и стартира през ноември миналата година. Основна негова мисия и цел е да изгради сътрудничество между граждани, бизнеси и общини в подкрепа на обновяването на жилищни сгради в област Пловдив.

 

В рамките на проекта заработи специализирана услуга за консултиране на гражданите от всички 18 общини от региона по отношение на обновяване на техните жилищни сгради, замяна на старите отоплителни уреди и интегриране на индивидуални ВЕИ инсталации. Услугата ще улесни целия процес на жилищно обновяване - от експертното консултиране до реалното обновяване. Специализиран технически екип  и платформа за консултации ще осигуряват директна и надеждна връзка с доставчиците на продукти и услуги в сферата на енергийната ефективност и възобновяемите енергии.

 

На 5 юни Търговско - Промишлена Камара - Пловдив организира среща с браншови структури в областта на сградното обновяване, на която се обсъдиха възможностите за сътрудничество и критериите за качество на доставчиците. Участие взеха Камара на инженерите в инвестиционното проектиране Пловдив, Българска асоциация за изолации в строителството, Камара на строителите Пловдив, както и обединения на домоуправители.

 

 

                                               Фото кредит: Енергийна Агенция - Пловдив

 

 

 

Акцентирано бе на необходимостта от получаване на оптимално и надеждно качество в процеса на сградното обновяване. Поради факта, че гражданите имат предишен опит с прекъснати вериги на доставки и на недобро изпълнение на услугите, МултиХоум ще прилага критерии за „доверен доставчик“.

 

Всички присъстващи страни се обединиха около позицията, че освен изработването и предлагането на изгодни финансови механизми, е изключително важно да се работи с хората и бизнеса с идеята сградното обновяване да се превърне в практика.

 

Крайната цел е да се достигне един постоянен и устойчив процес на сградно обновяване, което няма да продължава да се случва само и единствено с публични средства. Гражданите трябва да получат убедеността, че самоучастието от страна на самите на тях е по-надеждния и сигурен начин, за да обновят качествено жилищата си. 

 

Енергийна Агенция - Пловдив ще продължи диалога с браншовите структури, както и с фирми изпълнители, заинтересовани да се включат и да съдействат максимално на гражданите в процеса на енергийно обновяване на домовете им.

 

На 25-26-27 юни Търговско - Промишлена Камара - Пловдив ще бъде домакин и на три последователни срещи с бизнеси от областта на строителството, ВЕИ и ОВК. 

 

 

 

Източник: Енергийна Агенция - Пловдив