Дeмoĸpaтизaция нa eнepгийния пpexoд: дeцeнтpaлизиpaнo пpoизвoдcтвo нa eлeĸтpoeнepгия в Бългapия

                                                                                     Пресинформация

 

На 6 юни Цeнтъpът зa изcлeдвaнe нa дeмoĸpaциятa реализира в Пловдив Kpъглa мaca на тема „Дeмoĸpaтизaция нa eнepгийния пpexoд: Дeцeнтpaлизиpaнo пpoизвoдcтвo нa eлeĸтpoeнepгия в Бългapия”.

Сред участващите лектори бяха анализаторите от Цeнтъpа зa изcлeдвaнe нa дeмoĸpaциятa Анна Филипова и Peминa Aлeĸcиeвa; Лиянa Aджapoвa, изпълнитeлeн диpeĸтop на Eнepгийнa Aгeнция - Πлoвдив; Kaлинa Tpифoнoвa, зaмecтниĸ-пpeдceдaтeл нa Cъвeтa нa диpeĸтopитe на ЕVN Бългapия; Цвeтaн Гeopгиeв, упpaвитeл на Eнepгийнa oбщнocт "Изгpeй БГ" и Петър Сомов от сдpyжeниeCoлapнa Aĸaдeмия Бългapия".

Децентрализацията на електроенергийното производство е във фокуса на обсъжданията за развитие на сектора за възобновяеми източници на енергия в цяла Европа. Развитието и иновациите при ВЕИ технологиите са стимул за гражданите и бизнеса все по-често да търсят път към поне частична енергийна независимост.

Успехът на енергийния преход ще зависи особено много от участието и проактивната роля на гражданите, местните общности, малкия и среден бизнес, които от пасивни ползватели ще се превърнат в инвеститори и производители. Отбелязано бе, че въпреки трудностите и предизвикателствата, с които се сблъсква ВЕИ секторът като например процеса на присъединяване към електроразпределителната мрежа и все още твърде сложни, бюрократични процедури, съпътстващи екологичните и строителните разрешителни за ВЕИ проектите, все повече просюмъри започват да работят активно в България в посока на своята енергийна независимост.

Категорична бе позицията, че мoдeлът нa дeцeнтpaлизaция предоставя възмoжнocт нa xopaтa и мecтнитe oбщнocти дa ce вĸлючaт aĸтивнo в ycтoйчивoтo пpoизвoдcтвo и пoтpeблeниe нa eнepгия. Мисията би била възможна посредством стимулиране създаването на независими енергийни общности и ВЕИ за собствено потребление. Внедряването на нови технологии като батерии от следващо поколение; интелигентни измервателни уреди и системи за управление на енергията, виртуално нетно мерене биха подпомогнали цялостния процес на децентрализирано електроенергийно производство. Подчертано бе също така, че този процес няма как успешно да се случи без модернизация и разширението на капацитета  на електроразпределителна мрежа.

Акценти в изказването на г-жа Лияна Аджарова от Енергийна Агенция - Пловдив беше функциониращото едно гише от края на миналата година съвместно с община Пловдив с фокус върху енергийна ефективност на обществени и жилищни сгради,  възобновяема енергия за собствено производство, енергийни общности и енергийна бедност. Консултациите в рамките на едното „гише“ са необвързани с конкретни фирми и са независими от Националните програми за саниране.

                                Фото кредит: Енергийна Агенция – Пловдив

 

В лицето на експертите от Енергийна Агенция - Пловдив, гражданите имат възможността да получат съвети и консултиране относно: ■ кaкви технологии да изберат за интервенции за енергийна ефективност и производство на енергия от възобновяеми източници; ■ архитектурно и термографско заснемане; ■ подмяна на системи за отопление/охлаждане с нови и по-ефективни уреди - индивидуални и колективни инсталации; ■ създаване на енергийни общности. В рамките на текущи проекти на Агенцията се разработват дигитални инструменти, които допълнително ще подпомогнат гражданите как конкретни мерки могат да бъдат приложени при енергийно обновяване на сградите им. Ще бъде изградена и пилотна енергийна общност за отопление и охлаждане на жилища, която да демонстрира предимствата на колективните геотермални термопомпени инсталации.

Вниманието на аудиторията бе привлечено и върху енергийните общности (ЕО), които могат да допринесат с редица ползи, както за гражданите, така и за местните икономики. Енергийните проекти на ниво общност позволяват на хората да бъдат активни участници в енергийната система и да подпомагат децентрализацията. Освен това, концепцията за EO представлява социална иновация, която може едновременно да даде решения за преодоляване на  проблема с енергийната бедност в България. Много енергийни общности в Европа дават възможност на социално и икономически уязвими групи да участват и да се възползват от инициативите. Отбелязана бе необходимостта от реализиране на повече пилотни проекти за енергийни общности в България.

Представителят на първата енергийна общност в България „Изгрей БГ“ представи осъществен проект за ЕО, който включва трима реални членове. Още от самото начало "Изгрей" следва принципите на всички останали такива колективи в Европа, някои от които имат хиляди членове. Това означава, че членството в общността е свободно за всеки в района, който би инвестирал в проекта, а контролът над него се осъществява демократично. Най-важното за енергийния кооператив е да работи в интерес на общността, а не само на инвеститорите.

Единно бе изразеното становище, че когато говорим за енергийна общност, не трябва да се ограничаваме само за енергийно производство. Освен слънчевата енергия има редица успешни примери за енергийни общности, които използват и други възобновяеми източници на енергия, като например водни, ветрови и ресурси от различни видове биомаса. Добрата новина е, че която и опция да изберете, тя ще бъде собственост на хората, които са част от общността. Това разнообразие от възможни дейности и технологии прави полето на енергийните общности изключително атрактивно за хора с различни интереси и знания.

Обобщено бе, че е наложителна необходимостта от подобрение и развитие на регулаторната рамка за функционирането на енергийните общности. Акцентирано бе върху необходимостта от ясно регламентиран достъп на енергийните общности до електроенергийните пазари и изграждането на подходяща вътрешна енергийна инфраструктура. Всичко това ще допринесе за положително развитие на процеса на участие на гражданите и децентрализация на енергийния сектор в България, което е важна стъпка към постигането на устойчиво енергийно развитие.