Европейски добри практики за обновяване на жилищни сгради

Пресинформация

 

Структурите „едно гише“ за жилищно обновяване набират все по-голяма популярност и важност за подкрепа на вълната за обновяване в Европа.

Представяме ви две добри практики от Германия и Унгария.

Действащото едно-гише eCREW  на Stadtwerk Haßfurt представлява виртуална енергийна общност с основни участници:

·        Търговци на електроенергия, които реално управляват енергийната общност Те извършват както фактурирането на потреблението, така и производството на електроенергия. Така се превръщат в доставчици на цялостни услуги.

·        Домакинства със собствени фотоволтаични системи, които продават енергия в рамките на енергийната общност.

·        Домакинства, които само закупуват енергия от енергийната общност.

 

Единственото условие за участие в енергийната общност е домакинството да стане клиент на енергоснабдителната компания, която управлява общността.

„Моделът може да бъде приложен в различни европейски държави, но основното предизвикателство е свързано с различните технически стандарти и действащо законодателство. Моделът работи успешно в Германия и имаме много щастливи кллиенти. Най-голямата добавена стойност е простотата за потребителя.“, коментира проф. др. Йоханес Рейчъл, Енергиен Институт към Университет Йоханес Кеплер Линц и координатор на проект еCREW в интервю за проект MultiHome.

 

Бизнес модел eCREW

                   Фото кредит: eCREW

 

Повече за eCREW

 

 

 

Услугата едно гише RenoHUb насърчава енергийното обновяване на жилища в Унгария и е насочено към семейни къщи и собственици в многофамилни сгради.

Офисите му - RenoPont - работят по два бизнес модела – партньорски и предприемачески.

При предприемаческия модел, RenoHUb си партнира с търговска организация-домакин, която притежава необходимите технически познания. Обикновено това е инженерно бюро, специализирано в енергийно обновяване на сгради.  При партньорския модел, офисът на RenoPont се поддържа от независима организация в партньорство с RenoHUb. Тя може да бъде: община с голяма клиентска база, НПО (търговски и индустриални камари), доставчици на услуги (електроразпределителни компании), финансови институции. Най-успешният вариант за момента е този, при който общината осигурява офис пространство и използва външен консултант.

 

Най-големите предизвикателства бяха свързани с разработването на ориентирана към потребителя онлайн платформа, изграждане на контакти и база данни с доверените партньори и разбира се бизнес модела. Все пак успяхме да отворим цели 8, вместо планираните 2 офиса, което е добър успех и говори за интереса към модела от страна на местните общини и фирми.“, коментира Грегърли Шум от „Енергиаклуб - Институт по политики за изследване на климата и приложна комуникация и координатор на проект RenoHUb в интервю за проект MultiHome.

 

Партньорски бизнес модел RenoHUb

 

Повече за RenoHUb