MултиХоум

Хъб и платформа за сътрудничество на заинтересованите страни за ускорено жилищно обновяване в област Пловдив

 

Среща в Район „Източен“, община Пловдив

 

 

На 18 април се проведе втора среща в рамките на услугата “ изнесено гише за енергийно обновяване на обществени и частни сгради”, която се реализира по проект МултиХоум, съфинансиран по програма LIFE на ЕК. Първата среща бе в гр. Стамболийски през месец февруари. Втората се проведе на 18 април и на нея присъстваха  домоуправители на одобрени сгради по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ от Район „Източен“ на община Пловдив.

 

Събитието се организира със съдействието на Дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство“ към Район „Източен“. На срещата присъстваха 22 домоуправители, които са председатели на Сдружения на собственици на 10 одобрени жилищни блока, чието реновиране предстои да бъде извършено.

 

                                             Снимки: Енергийна Агенция - Пловдив

 

Въпросите, които вълнуваха присъстващите домоуправители бяха основно свързани с  бъдещото изпълнение на програмата за обновяване. Загрижеността им е породена  от административната тежест на предстоящите процеси и политическата нестабилност, която би засегнала по-нататъшното изпълнение на дейностите по обновяване.

 

Функциониращото вече „едно гише“ по МултиХоум и експертите към него могат да съдействат на гражданите като предоставят безвъзмездно консултиране относно технологиите на саниране, технически консултации дали правилно се изпълняват мерките за енергийна ефективност, както и за препоръчване на допълнителни такива. 

 

 

Подпомагането може да се извършва дистанционно и физически. Ясно бе подчертано, че консултациите в рамките на едното „гише“ са необвързани с конкретни фирми и са независими от Програмата за саниране.

 

Гражданите получиха увереност, че в лицето на експертите от МултиХоум ще имат възможността да получат съвети и консултиране относно: 

 

§  кaкви технологии да изберат за интервенции за енергийна ефективност и производство на енергия от възобновяеми източници

§  архитектурно и термографско заснемане

§  подмяна на системи за отопление/охлаждане с нови и по-ефективни уреди - индивидуални и колективни инсталации

§  създаване на енергийни общности за отопление и охлаждане и др.

 

Предстоят още срещи с представители на домоуправители на сгради, които се интересуват от консултациите по МултиХоум в други районни администрации.

 

 

 

Източник: Енергийна Агенция - Пловдив