МултиХоум реализира срещи с

бизнесите по сградно обновяване

 

Над 80% от общия брой еднофамилни и многофамилни жилищни сгради в България не отговарят на изискванията за минимални енергийни характеристики и за повечето от тях обновяването е наложителна стъпка.

 

Високият процент жилищни сгради, за които обновяването е необходимост, е предизвикателство, но и възможност да се приложат мерки за енергийна ефективност в комбинация със сградно-интегрирани ВЕИ технологии. По този начин ще се постигне намалена консумация на енергия и по-ниски разходи, както и удължаване живота на сградите.

 

За целта обаче са необходими целенасочени усилия за насърчаване на собствениците в процеса на обновяване, както и тяхната повишена информираност относно системи, технологии и решения за прилагане на енергоспестяващи мерки; както и запознаването им с реализирани добри и успешни примери.

 

Проектът МултиХоум заработи от края на миналата година с основната мисия да спомогне и улесни целия процес на едно сградно обновяване за гражданите като опосредства контакта им с бизнесите от сферата на обновяването, както и да ги насърчи и убеди в ползите от прилагането на интегрирани и амбициозни мерки за енергийна ефективност и ВЕИ.

 

В тази връзка МултиХоум организира серия срещи на 25 - 26 - 27 юни с представители на компании от секторите строителство, ОВК и ВЕИ. Целта бе да бъдат представени възможностите за бизнес сътрудничество между компаниите и услугата МултиХоум, както и да се получи обратна връзка по основни проблеми и потенциала за развитие в сектора на сградното обновяване.

                                                                      Фото кредит: Енергийна Агенция - Пловдив

 

 

 

 

Ползотворните дискусии начертаха общ път на едно потенциално сътрудничество с представители на присъстващите компании, които определено изразиха своето желание да са от полза на гражданите в процеса по обновяване, да комуникират с тях и да им съдействат.

 

Акцентирано бе, че посоката, която трябва да се следва е именно постигане на дълбочинно обновяване, а не единствено реализиране на мерки по фасадна обвивка, посредством които трудно може да бъде постигнат висок процент енергийни спестявания.  Бе изтъкнат факта, че е наложително да има добро взаимодействие между фирмите изпълнители и доставчиците на услуги и технологии за сградно обновяване.

 

Отбелязано бе също така, че 100%-вото финансиране по Националните програми за обновяване е опорочило пазарните практики и компрометирало дори добрите примери на изпълнени обекти. Констатирана бе и липсата на връзка между финансиращите програми, както и огранителните условия за реализиране на по-амбициозни мерки.

 

Присъстващите компании декларираха, че „искат и ще бъдат максимално близо до нуждите на гражданите и развитието на пазара“. Пазарът, който от друга страна е динамичен и се променя на всеки от три до пет години. В този контекст собствениците трябва да се доверяват на професионалната компетентност на компаниите.

 

Не на последно място по значение за гражданите са разходите за обновяване и различните механизми за неговото финансиране. Успешните практики показват приложение на различни комбинации от финансови инструменти: заеми, безвъзмездни средства, гаранции с държавно подпомагане. Предстоят още срещи с бизнеси от сферата на сградното обновяване, както и с финансиращи институции и банки, които да разработят подходящи финансови инструменти, покриващи целия процес на жилищно обновяване.

Източник: Енергийна Агенция - Пловдив