Проектът GINNGER ангажира гражданите да създадат по-устойчиви и по-интелигентни градове

 

22 May 2024 | Прессъобщение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Интервю, проведено в Лангрео, Испания

 

 

Проектът GINNGER проучва нуждите на гражданите в шест европейски града посредством провеждане на интервюта. Целта е да се ангажират жителите в действия за възстановяване на кварталите. За да повиши осведомеността относно смисъла на тази ангажираност, европейският проект стартира кампания в социалните медии #RegeneratingTogether.

 

С наближаването на изборите за Европейски парламент, нарастващият процент на въздържалите се отново се превърна в сериозна загриженост, подчертавайки тенденцията на неангажираност сред европейските избиратели през последните години. Засилването на участието на гражданите е приоритет не само за европейските институции, но и за местните власти, които търсят начини да приобщят техните общности.

 

 

 

 

 

 

Решение идва от проекта GINNGER, който е насочен към устойчива трансформация на жилищните райони в няколко европейски града, поставяйки гражданите в центъра на процеса на обновяване. Изследователите по проекта смятат, че ключова стъпка е определянето на капацитета и възможностите на заинтересованите страни за промяна на поведението им, проявяване на разбиране към техните нужди ии навици.

 

За да постигне това, представители на GINNGER провеждат интервюта, за да могат да получат информация за начина на живот, мненията и участието на хората в действия по възстановяване на градските квартали. Интервютата се провеждат в шест европейски града: Лангрео (Испания), Пловдив (България), Масаго (Швейцария), Мурсия (Испания), Орте (Италия) и Париж (Франция). Тези градове са избрани да валидират методологията за съвместно създаване.

 

Процес на участие дава възможност на заинтересованите страни да идентифицират нови действия, които да се приложат, за да се увеличи синергията между съществуващите инициативи в кварталите. В крайна сметка този подход помага да се разбере как всички участници могат да си сътрудничат по-ефективно в съвместното създаване на по-устойчиви и приобщаващи градове.

 

Интервютата предоставят чудесна възможност да се разберат проблемите на жителите от самите тях, като например мобилността и енергийното осигуряване, както и каква им е възможността за справяне с тези проблеми“, каза Домен Байде, професор в Университета на Южна Дания и ръководител на тази задача. „Това ще осигури ценен принос за проектиране на по-нататъшни стъпки в съвместното създаване на обновителни действия и разработване на инструменти, които могат да помогнат на жителите да участват в тях.“

 

За да популяризира тези усилия, GINNGER стартира кампания в социалните медии #RegeneratingTogether, насочена към повишаване на осведомеността за ангажираността на гражданите в обновяването на кварталите. Кампанията ще включва и участие от REN+HOMES, сестрински европейски проект, фокусиран върху разработването на устойчиви енергийни решения за домове и жилищни квартали.

Чрез тази инициатива потребителите в социалните медии ще бъдат насърчени да споделят мнението си относно кварталите, в които живеят; навиците си за придвижване и потребление на енергия. Така ще се поощрят и обществените дискусии по тези въпроси.

 

Контакти:

София Франческуто, служител „Комуникации“ | Fondazione ICONS

info@ginnger-project.eu

 

Уебсайт на проекта:

https://ginnger-project.eu/

 

Социални медии:

LinkedIn