Измерването е знание.

В Пловдив е в ход кампания за наблюдение на трафика.

Среща с г-н Георги Гатев, кмет на Район „Тракия“

 

 

Хората и местните власти трябва да са по-наясно как могат да намалят вредното въздействие върху околната среда и замърсяването на въздуха. Въпреки това често липсва подходяща информация как такова наблюдение може да се извършва, което същевременно да промени в положителна посока въздействието върху околната среда.

Енергийна Агенция -  Пловдив е част от партньорския консорциум на проект COMPAIR, който е предназначен да увеличи капацитета на гражданите да наблюдават, анализират и променят въздействието си върху средата, както на поведенческо ниво, така и на ниво политики. 

В рамките на проекта е разработено високотехнологично и надеждно измервателно оборудване, което се предоставя на заинтересованите граждани и местни власти с цел всяка една от страните да има възможността да започне свое собствено напълно автоматично отчитане на трафика. Сензорите се монтират на прозорци с чист изглед към улица. Всички събрани данни се предоставят за създаване на политики и изследвания за постигане на по-добро качество на въздуха и по-добра среда за живеене.

                                                                        Снимка: проект COMPAIR

 

 

 

 

Данните за съответните участъци, в които се извършва отчитането на трафика се визуализират в онлайн платформа и позволяват множество възможности за представяне (по часове, работни и почивни дни, др.). Събраните данни могат да бъдат експортирани с цел персонална обработка и анализ.

 

Експерти от Енергийна Агенция - Пловдив се срещнаха с г-н Георги Гатев, кмет на пловдивския район „Тракия” и му представиха технологичните способности на сензорите за трафик. 

 

                                              Снимка: Енергийна Агенция - Пловдив

 

 

Г-н Гатев, сред чиито основни приоритети са: подобряването на градската среда с цел по-добро качество на живот на гражданите; изграждане на нова и модернизиране на съществуващата инфраструктура; опазване на околната среда, развитие и поддържане на зелена екосистема, прояви интерес към възможността да се поставят такива сензори на различни точки в Район „Тракия“. Разговорите и сътрудничеството в тази посока ще продължи с Енергийна Агенция - Пловдив.

 

 

Източник: Енергийна Агенция - Пловдив