ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИЯ СЕМИНАР - ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА

„ЕНЕРГИЙНИ ОБЩНОСТИ -

ИКОНОМИЧЕСКИ, СОЦИАЛНИ И ЕКОЛОГИЧНИ ПОЛЗИ ОТ ЕО. СТРАТЕГИИ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

 

На 24-ти януари от 10:00 ч. имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в първия уебинар, организиран от Енергийна Агенция - Пловдив в рамките на проект ConnectHeat, посветен на темата „енергийни общности“.

Идните месеци ще организираме още 3 такива, посветени на темата, за които своевременно ще Ви информираме.

 

Лекторите по Програмата на събитието в сряда ■ Тодор Бележков, Енергийна Агенция  - Пловдив ■ Надя Николова - Деме, СОФЕНА ■ Кристиян Димитров, Грийнпийс“ България ■ Стефан Абаджиев, Камара на енергийните общности в България ще Ви запознаят с темите:

v  Енергийният преход е в ръцете на всеки един от нас: Причини да създадете или да се присъедините към енергийна общност

v  Енергийните общности съгласно европейските директиви и регулацията им в страните от Европейския съюз. Проблемни моменти при интегрирането им на българския енергиен пазар.

v  Идентифициране на заинтересовани страни, участници в една ЕО. Стратегии за привличането им към общността.

v  Проектът ConnectHeat: цели и задачи.

Независимо от формата, която приемат, енергийните общности (EO) могат да допринесат с редица ползи както за гражданите, така и за местните икономики. Енергийните проекти на ниво общност позволяват на хората да бъдат активни участници в енергийната система и подпомагат децентрализацията. Освен това концепцията за EO представлява социална иновация, която може едновременно да даде решения за проблема с енергийната бедност в България. Много енергийни общности в Европа дават възможност на социално и икономически уязвими групи да участват и да се възползват от проектите.

Като децентрализирани и базирани на ВЕ проекти, EO могат да насърчават практики за устойчиво производство и потребление на енергия. Като овластяване на потребителите и инициативи, управлявани от общността, ЕО могат да играят ключова роля за социалните иновации, тъй като те отразяват фундаментална промяна в потребителите поведение. Традиционно пасивният потребител се превръща в потребител на енергия, ко- собственик на съоръжения за възобновяема енергия и енергиен участник в общността В Европа има около 3 500 т. нар. кооперации за възобновяема енергия – вид енергийни общности, които се срещат предимно в Северозападна Европа (REScoop MECISE, 2019).  Добри примери са и биоенергийните села представляващи пример за общности, използващи биомаса от местни селскостопански и горски ресурси. Например Bioenergiedorf Jühnde е първото село в Германия, което произвежда топлинна и електрическа енергия чрез възобновяема биомаса и комбинирана система за топлинна и електрическа енергия (CHP), с локална отоплителна мрежа, доставяща топлина до домакинствата.  В Швеция има няколко еко-селища, организирани като местни социални общности с алтернативен начин на живот. Един пример е Solbyn, който обединява жители, споделящи екологичен начин на живот чрез жилищна асоциация. Изпозва се добра изолация, слънчево отопление и системи за топлообмен, за да увеличи ефективността на домакинството.

 

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ В УЕБИНАРА НА 24.01., ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ОЩЕ ЦЕННА ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕМАТА „ЕНЕРГИЙНА ОБЩНОСТ“.

 

Линк за регистрация: https://zoom.us/webinar/register/WN_KEuXoE_fTHi0V8Iq6iNTwQ

*Приложено: детайлна програма на уебинара

 

С уважение,

Енергийна Агенция – Пловдив

е-mail: eap@eap-save.eu

 

 

 

 

 

 

 

Програма на 1-вото местно обучение „Train the Trainers”

 

§   Тема: Какво е енергийна общност (ЕО)? Икономически, социални и екологични ползи от енергийните общности. Стратегии за привличане на заинтересовани страни

§   Дата на провеждане на първо обучение: 24 януари

§   Формат: on-line посредством Zoom

 

 

                10:00 - 10:15

v  ConnectHeat: преглед, цели, задачи на проекта.

Тодор Бележков, Енергийна Агенция - Пловдив

10:15 - 10:25 Q&A

 

10:25 - 11:00

v  Енергийният преход е в ръцете на всеки един от нас: Причини да създадете или да се присъедините към енергийна общност. Кристиян Димитров, координатор кампания „Енергийни общности“, Грийнпийс“ България

11:00 - 11:10 Q&A

 

11:10 - 11:40

Идентифициране на заинтересовани страни, участници в една ЕО. Стратегии за привличането им към общността.

Стефан Абаджиев, председател, Камара на енергийните общности в България

11:40 - 11:50 Q&A

 

11:50 - 12:20

Енергийните общности съгласно европейските директиви и регулацията им в страните от Европейския съюз. Проблемни моменти при интегрирането им на българския енергиен пазар.

Надя Николова - Деме, председател на УС, СОФЕНА

12:20 - 12:30 Q&A

 

12:30 - 12:45 Закриване и представяне на темата на следващото обучение. Тодор Бележков, Енергийна Агенция - Пловдив