Сензори за наблюдение на трафика са ситуирани в ОУ„Васил Петлешков“ Пловдив и Кметство pайон „Западен“

 

Енергийна Агенция - Пловдив е част от проект COMPAIR. Основна цел на инициативата  е да създаде по-ефективни социални действия за постигане на по-здравословни и по-зелени градове за всички. В тази връзка Агенцията тясно си сътрудничи с местните власти, учебни заведения и граждани за провеждане на граждански научни експерименти за подобряване качеството на въздуха и околната среда.

Една от кампаниите е свързана с проследяване на интензивността на трафика посредством поставяне на сензори в различни точки на града. Както вече информирахме последователите на Енергийна Агенция - Пловдив в предишна публикация, Кметство район „Западен“ се присъедини към инициативата.

ОУ „Васил Петлешков“ също стана част от кампанията през изминалата седмица, като в сградата на училището бе инсталиран сензор с любезното съдействие на директора г-жа Начева.

                                                        Фото кредит: Енергийна Агенция - Пловдив 

Следенето на трафика предоставя възможност за извличане на изводи и генериране на  идеи за намаляване вредното му въздействие.  Дейностите по намаляване на въглеродния отпечатък от човешката дейност са от съществена значимост. Един подход за компенсиране на въглеродния отпечатък е засаждането на дървета и обособяването на зелени площи.

Фото кредит: Енергийна Агенция – ПловдивТакава зона е постигната и на територията на ОУ „Васил Петлешков“, сътворена от ученици, родители и учители за реализиране на изнесени уроци сред добре оформен зелен кът в училищния двор.