Енергийна Агенция - Пловдив реализира поредица от срещи с представители на районните администрации на община Пловдив

                                                                                              Пресинформация

Общините са важен фактор за осъществяване на устойчив енергиен преход и постигане на целите на ЕС в областта на устойчивата енергия и климата. Ключовите приоритети като енергийна ефективност, подобряване на енергийните характеристики на сградите и интегриране на възобновяеми източници в сградния фонд са основните методи за постигане на неговата декарбонизация, които трябва да бъдат прилагани на национално и местно ниво.

Район Тракия е избран от община Пловдив за пилотен за планиране на зелено обновяване на квартални пространства, създаване на нискоемисионна зона и разработване на иновативни дигитални инструменти, подпомагащи активното участие на гражданите. В рамките на проект GINNGER, финансиран по програма Хоризонт Европа, Енергийна Агенция - Пловдив в партньорство с район Тракия ще насърчи устойчивата трансформация на района, поставяйки гражданите в сърцето на процеса.

 

В рамките на предприетите срещи с районните администрации, представители на Енергийна Агенция - Пловдив участваха в работна среща с г-н Георги Гатев, кмет на район Тракия и представиха възможностите за техническа помощ в рамките на едното гише за ЕЕ, ВЕИ и енергийни общности за подготовка на инвестиционни проекти за енергийно обновяване на обществени и жилищни сгради в район Тракия. Беше обсъдено и консултирането на граждани за обновяване на жилищните сгради от услугата „МултиХоум“ на Община Пловдив и Енергийна Агенция - Пловдив. По време на срещата бяха дискутирани и приоритетни въпроси като устойчивото развитие на район Тракия, изграждане на инсталации за възобновяема енергия в детски градини и училища,  намаляване на разходите за енергия в общински сгради и улично осветление, въвеждане на система за енергиен мониторинг на сградите и трафика в реално време, възможности за енергийно обновяване на жилищни и общински сгради, планирането и реализирането на нискоемисионна зона като територия за реализиране на концентрирани мерки за декарбонизация от всички сектори. Обменени бяха конкретни предложения за съвместно сътрудничество.