Район „Западен“ се присъедини към

кампанията за наблюдение на трафика на

Енергийна Агенция - Пловдив в рамките на проект ComPair

 

Експерти от Енергийна Агенция - Пловдив се срещнаха с представители на пловдивския район „Западен”. Темата на срещата бе приложение в работата на кметството и учебните заведения в района на технологии за повишаване осведомеността за трафика. В рамките на европейския проект ComPair могат да бъдат предоставени сензори за следене интензитета на трафика в „Западен“ с цел проследяване и анализиране на такива данни. Хората и местните власти могат да извършват наблюдение на трафика, както и да генерират идеи за намаляване вредното въздействие върху околната среда и замърсяването на въздуха.

 

                                                    Снимка: Енергийна Агенция - Пловдив

 

По-добра среда за живот на гражданите, нова и модернизиране на съществуващата инфраструктура; зелена екосистема и по-чист въздух са сред приоритетите на екипа на кметството.

 

В рамките на проекта, от чийто партньорски консорциум е част Енергийна Агенция – Пловдив, е разработено високотехнологично и надеждно измервателно оборудване за напълно автоматично отчитане на трафика. Сензорите се монтират на прозорци с изглед към улица. Генерираните данни се анализират с цел създаване на политики и препоръки за постигане на по-добро качество на въздуха и по-добра среда за живеене.

                                                                                       Снимка: проект COMPAIR

 

Източник: Енергийна Агенция - Пловдив