Енергийна Агенция - Пловдив и белгийската фирма AGIFLY извършиха термографско заснемане с дрон на сгради в Пловдив

 

                                                                                                    Пресинформация

 

Енергийна Агенция - Пловдив и белгийската фирма AGIFLY извършиха обследване с дрон на блокове в ЖР „Тракия“, както и детска ясла с цел създаване на дигитални близнаци на сградите и триизмерни модели. Снемането на актуалните характеристики на обследваните сгради ще подпомогне планирането на тяхното енергийно ефективно обновяване, както и интегрирането им в дигитален инструмент за саниране на жилищни сгради.

                        Снимки: Енергийна Агенция - Пловдив

 

 

 

                           Снимки: AGIFLY и Енергийна Агенция - Пловдив  

 

 

 

 

 

 

Сформиран екип от експерти от районната администрация на кметство „Тракия“

активно съдейства за напредъка на работата по проекта.

 

                Снимки: Кметство район „Тракия“

 

Съществена част от портфолиото на Енергийната Агенция - Пловдив е извършване на енергийни обследвания, които ЕАП усъвършенства с използването на дрон с термовизионна камера. Това предоставя възможност сградите да бъдат заснемани от всеки един ъгъл с реалните опции за откриване и визуализация на места с висока инфилтрация, топлинни мостове, пропуски в изолацията на ограждащите конструкции и други фактори, оказващи неблагоприятно влияние върху енергийната ефективност. Планирането на мерки за енергийна ефективност в сгради е сред най-големите предимства като последващ процес след използването на термовизионната камера.

Най-често срещаните проблеми в сградите са компрометирана или липсваща топлоизолация, неправилно поставена дограма, наличие на топлинни мостове, течове и проблеми със сградните инсталации. Тези проблеми от своя страна водят до: ▪ Завишена консумация на енергия и високи разходи за отопление и охлажданеНедостигане на оптимални условия на микроклиматНаличие на влага и мухъл, породени от конденз и водещи до влошени вътрешни условияНеефективна работа на отоплителните, климатични и вентилационни инсталации.
Препоръчително е, преди да се пристъпи към саниране на сградата, тя да се заснеме с термовизионна камера.
Дронът дава възможност, също така, за цялостно инспектиране на големи обществени сгради като училища, детски градини, болници и др. сгради, които се характеризират с високо потребление на енергия.

 

 

Енергийна Агенция - Пловдив и белгийската фирма AGIFLY са част от международния проект GINNGER. GINNGER поставя гражданите в центъра на процеса по обновяване на жилищни райони и предлага дигитални решения в 4 области (Енергия, Обновяване, Ресурси и Мобилност) за по-устойчива трансформация на градската среда. Те ще бъдат тествани в 6 европейски града в Испания, България, Швейцария, Италия, Франция. В Пловдив пилотна зона за проекта е район „Тракия“, където ще бъдат проучени възможности за въвеждане на ниско-емисионна зона, зелено обновяване с участието на гражданите, въвеждане на системи за мониторинг на трафика, инвентаризация на общинския и жилищния сграден фонд, анализ на енергийното потребление.