ЕНЕРГИЙНА AГЕНЦИЯ - ПЛОВДИВ С ЦЕЛЕНАСОЧЕНИ УСИЛИЯ В ПОСОКА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА

 

В три поредни дни Енергийна Aгенция - Пловдив организира семинари посветени на качеството на въздуха. Това постави началото на кампания за изграждане на мултидисциплинарно сътрудничество и повишаване информираността на населението по темата. Целта ни е да съберем на едно място неправителствените организации, академичните и образователни институции, бизнеса, гражданите и местната власт и с общи усилия да изготвим предложение до община Пловдив с конкретни, реализируеми мерки за подобряване качеството на въздуха.

Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани чрез попълване на ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР или по електронен път на e-mail: milena.agopyan@eap-save.eu.

Мерките може да са насочени към битовото отопление, транспорт, устойчиво придвижване, включване на граждани в процеса за създаване на политики и др. Получените предложения ще бъдат разгледани и оценени от експертен екип. Най - добрите ще бъдат включени в Предложение с мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух и изпратени до община Пловдив.

Предложенията се приемат до 19.04.2024г.