СФОРМИРАН Е РЕГИОНАЛЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ЖИЛИЩНО ОБНОВЯВАНЕ ЗА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Пресинформация

 

В рамките на проект МултиХоум, Община Пловдив организира Регионален Kонсултативен съвет за жилищно обновяване в област Пловдив заедно с останалите 17 общини от областта. На национално ниво АУЕР ще се присъединят като наблюдаващ орган; очаква се и потвърждението и включването на представители на МРРБ, МЕ и МОСВ.

Ролята на Консултативния съвет ще е да проучи и подложи на широка дискусия проблемите и възможностите за подобряване на Националната програма за обновяване на жилищните сгради. В тази връзка, членовете на съвета ще изготвят наръчник с препоръки за прилагане на национални политики, които да улеснят достъпа на едно- и многофамилни жилищни сгради до обществено финансиране на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ. Ще бъде изготвена и пътна карта за обновяването на едно- и многофамилните жилищни сгради в областта до 2050 г. спрямо най-актуалните изисквания на българското и европейско законодателство.

В поредица от индивидуални и групови срещи, телефонни разговори и официална писмена кореспонденция, Община Пловдив представи пред общинските експерти ролята на Консултативния съвет, перспективите за местните власти и населението на съответните общини при осигуряване на  услугата МултиХоум като структура „едно гише“ за консултации за декарбонизация на жилищния сграден фонд за граждани, включително обновяване на жилищни сгради, подмяна на отоплителни уреди и инсталации, внедряване на индивидуални ВЕИ.

В поднесената от Община Пловдив информация, останалите общини припознаха „горещата и актуална“ тематиката на локално ниво.

Утвърдените през годините добри партньорства и успешно сътрудничество между общините в региона, еднаквите проблеми, които общините трябва да решават, както  и установените вече еднотипни нужди на гражданите, без оглед дали са жители на по-голяма и силно урбанизирана или по-малка община,  спомогнаха за своевременното излъчване на представители от 15 съседни на Пловдив общини: Асеновград, Брезово, Калояново, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря, които да бъдат включени в състава на Регионален консултативен съвет за жилищно обновяване.

Към момента състава на Консултативния съвет наброява 45 члена от съседни общини, общинската и районните администрации на Община Пловдив. Предстои организиране на първа среща на съвета в град Пловдив.