Пресинформация

 

Eнергийна Агенция - Пловдив стартира услугата изнесено гише за енергийно обновяване на обществени и частни сгради

 

Eнергийна Агенция - Пловдив стартира услугата изнесено гише за енергийно обновяване на обществени и частни сгради. Събитието се проведе със съдействието на Дирекция “Жилищна политика” на община Стамболийски, а услугата “едно гише” се реализира в рамките на проект Мултихоум “Хъб и платформа за сътрудничество за енергийни услуги за ускорено обновяване в област Пловдив” по програма LIFE на ЕК.

                  Снимки: Енергийна Агенция - Пловдив

 

На 13 февруари в конферентната зала към кметството на община Стамболийски експерти от ЕАП представиха своите услуги и консултации в областта на сградното обновяване в подкрепа на общини и граждани, a именно:

§  възможности за обновяване на нежилищния и жилищния сграден фонд по текущите програми по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)

§  действащи към момента програми и проекти за енергийна ефективност в сгради

§  кaкви технологии да изберем за интервенции за енергийна ефективност и производство на енергия от възобновяеми източници

§  архитектурно заснемане

§  обследване за енергийна ефективност (енергийни обследвания)

§  енергиен сертификат

§  технически обследвания и технически паспорти в случай на ново или обновяване на колективно отопление

§  подмяна на системи за отопление/охлаждане с нови и по-ефективни уреди за отопление – индивидуални инсталации

§  подмяна на системи за отопление/охлаждане с нови и по-ефективни уреди за отопление – колективни инсталации

§  създаване на енергийни общности за отопление и охлаждане.

На срещата присъстваха г-н Петър Неделев, кмет на oбщина Стамболийски, общински експерти, представители на Общинския съвет, домоуправители и активни граждани.

От страна на аудиторията имаше определено интерес към представените услуги, активни граждани задаваха своите въпроси към експертите от Агенцията и присъстващите общински служители от Дирекция “Жилищна политика” на община Стамболийски. Комуникацията ще продължи под формата на бъдещи срещи и на територията на офиса на ЕАП в град Пловдив.

Източник: Енергийна Агенция - Пловдив