Експертно консултиране на гражданите в рамките на проект Рехабита

                                                                                                          Пресинформация

Енергийната бедност е предизвикателство, което засяга много уязвими домакинства в цяла Европа. Съобразно изчисления, правени от Националния статистически институт и Агенцията за устойчиво енергийно развитие, около 2 млн. и 830 хил. души са енергийно бедните българи.  Според доц. д-р Теодора Пенева от Института за икономически изследвания при Българската академия на науките (БАН) е "Възможно да има вариации, но въпреки всичко е голям процента - около 35-40%”. 

През месец ноември 2023 Министерския съвет одобри Наредба за енергийна бедност. Документът дава отговор на въпросите кой е уязвим клиент за снабдяване с електроенергия и кои домакинства са енергийно бедни.

Енергийна Агенция - Пловдив е част от европейския проект LIFE ReHABITA, сред чиито основни цели са трансформацията на общностите и подобряване качеството на живот на yязвимите домакинства.  В рамките на проекта на територията на Агенцията функционира едно гише за енергийна бедност, обновяване на сгради и енергоефективно отопление. Експерти от ЕАП консултират гражданите за целия процес на обновяване /от планирането до изпълнението/.

На 13 февруари представители на Eнергийна Агенция - Пловдив посетиха община Стамболийски и реализираха услугата „изнесено гише за енергийно обновяване на частни сгради“. Събитието се проведе със съдействието на Дирекция “Жилищна политика”.

      Снимка: ЕАП

 

В конферентната зала към кметството на община Стамболийски домоуправители и граждани задаваха своите въпроси. От своя страна експертите от ЕАП ги информираха за възможности за обновяване на жилищния сграден фонд по текущите програми по Националния план за възстановяване и устойчивост; действащи към момента програми и проекти за енергийна ефективност в сгради; кaкви технологии могат да бъдат избрани за интервенции за енергийна ефективност и производство на енергия от възобновяеми източници; обследване за енергийна ефективност (енергийни обследвания); енергиен сертификат; технически обследвания и технически паспорти в случай на ново или обновяване на колективно отопление; подмяна на системи за отопление/охлаждане с нови и по-ефективни уреди за отопление – индивидуални инсталации; подмяна на системи за отопление/охлаждане с нови и по-ефективни уреди за отопление - колективни инсталации.

Източник: Енергийна Агенция - Пловдив