Представители на Енергийна Агенция - Пловдив се срещнаха с

г-н Емил Русинов, кмет на район „Източен“, община Пловдив

 

                                                                                                 Пресинформация

 

Енергийна Агенция - Пловдив продължава реализирането на серията от срещи с кметове и експерти от районните администрации на община Пловдив.

В началото на седмицата представители на агенцията се срещнаха с г-н Емил Русинов, кмет на район „Източен“. Водените разговори и обсъдени идеи бяха в контекста на целите и приоритетите за устойчиво развитие на общините, а именно: намаляване консумацията на енергия в общинската инфраструктура, реновиране на съществуващия сграден фонд за постигане на по-високи нива на енергийна ефективност и енергийна независимост, постигане на по-привлекателна и чиста градска среда.

Съдействието, което може да предостави Енергийна Агенция -  Пловдив в тази посока се изразява в предоставяне на техническа помощ в рамките на услугата едно гише за енергийно обновяване на обществени и жилищни сгради в район „Източен“. Функциониращото вече едно гише е част от проект MултиХоум и неговия експертен екип консултира гражданите за обновяване на техните домове, замяна на старите отоплителни уреди и интегриране на индивидуални ВЕИ инсталации. МултиХоум ще съдейства на гражданите и посредством платформа за консултации, която ще осигури директна връзка с доставчици на продукти и услуги в сферата на енергийната ефективност и възобновяемите енергии.

 

В рамките на друг действащ проект РеХАБИТА, агенцията консултира уязвими и енергийно бедни домакинства относно възможности за саниране на жилищата им с цел постигане по-голям топлинен комфорт и спестяване на сметки за ток. Тясното сътрудничество с финансови органи ще предлага финансови модели за подпомагане на собствениците на жилищни сгради за осигуряване на подходящо финансиране за обновяването.

 

По време на срещата бяха дискутирани конкретни възможности за извършване на енергийни обследвания с цел последващо приложение на инвестиционни енергоефективни мерки. А по линията на проекта GINNGER, от който също е част Енергийна Агенция - Пловдив ще бъде предоставен и достъп до дигитални инструменти, които ще подпомогнат гражданите и общините в планирането и реализирането на мерки за обновени устойчиви жилища.

 

                                    Снимка: Енергийна Агенция - Пловдив