Нов проект за планиране на сгради с нисък въглероден отпечатък

                                                                                                                          Пресинформация

Шест сгради в различни европейски държави ще бъдат електрифицирани и преоборудвани с термопомпи като част от нов проект, финансиран от ЕС.

Проектът META BUILD, финансиран по програма Хоризонт Европа, ще оборудва сгради в Австрия, Хърватия, Франция, Гърция, Италия и Испания с термопомпи, фотоволтаично-топлинни системи и рециклирани батерии. Проектът ще използва най-новата технология за оптимизиране на енергийната ефективност в пилотните сгради: ще бъдат направени 3D модели на сградите, техните енергийни характеристики и поведение ще бъдат наблюдавани чрез изкуствен интелект.

След като бъде валидиран, този модел ще бъде възпроизведен в седем пилотни сгради в България, Франция, Германия, Гърция, Латвия, Полша и Испания. Целта е решенията да могат да се репликират лесно и така да се ускори достигането на тези технологии на широкия пазар.

Ще бъдат изготвени препоръки, които да превърнат технологичните открития на проекта в приложими политики, които да насърчат декарбонизацията в сградния сектор.

Алексиос Лекидис, ръководител на проекта META BUILD, коментира:

„Декарбонизацията е глобална инициатива, насочена към намаляване на емисиите на парникови газове, смекчаване на изменението на климата и реализирането на устойчив преход с ниски въглеродни емисии. Като част от Европейския зелен пакт, Европейската комисия разработи стратегия за постигане на климатична неутралност до 2050 г. и намаляване на емисиите с най-малко 55% до 2030 г. Решаваща част от тази стратегия е свързана със сградите, тъй като една трета от необходимото намаление е свързано с тях. META BUILD има за цел да покаже конкретни технологии и решения като фотоволтаично-топлинни системи и рециклирани батерии, дигитализация в управлението на сгради и използване на интелигентни системи за управление на енергията в множество пилотни сгради в 10 европейски държави. “

Проектът META BUILD проведе своята първа среща в Атина, Гърция от 30 до 31 януари. Ще продължи четири години.

За консорциума:

Съставен от 39 партньора от 13 европейски държави, консорциумът има опит в технологиите за възобновяеми източници, вариращи от производството на продукти до проектирането на термопомпи, фотоволтаични термални системи и рециклирани батерии. С опитен координатор като ICCS, консорциумът включва IDM и INNOVA като производители на термопомпи, CER и HEPT като друг разработчици и доставчици на технологии и KLIMA, като водеща инженерингова компания.

 

      Снимка: Франческа Дженовези

 

 

 

Партньори като ARCELIK, ENDEF и CIRCULI-ION ще допринесат за демонстрирането на технологии, строителните решения ще се управляват от FASADA в сътрудничество с GSG, SAUTER, KMØ, ENOV, SOZIALBAU и GVG, представляващи заинтересовани страни в строителството. Дейностите по репликиране ще се ръководят от ANIMA, THES, Енергийна Агенция - Пловдив, RPR, HELEXIA, UNIPASSAU и GDYNIA.

Доставчици на технологии ще бъдат EDF, ZENITH, VEOLIA, а HOLISTIC, BLUEPRINT, ED, INETUM, CARTIF и EURAC ще подпомогнат разработването на технически услуги и решения за оптимизиране на управлението на енергията (търсене и предлагане), интегрирането на ВЕИ, постигането на комфорт и енергийна ефективност на сградите.

UNIZAG, TUD и TECNALIA ще ръководят технологичните иновации в пилотните проекти. ARTELYS ще извърши анализ на разходите и ползите. RAP ще проучи регулаторните аспекти и ще си сътрудничи с EHPA за ефективна комуникация и разпространение. Консорциумът е готов да превърне визията за декарбонизирани и устойчиви сгради в реалност!

Повече подробности за проекта:

Проектът META BUILD „Засилване МЕТАморфозата на сградите към устойчива енергийна система с нисък въглероден отпечатък“ е финансиран по програма Хоризонт Европа, процедура HORIZON-CL5-2023-D4-01: Иновативни рентабилни решения за сгради с нулеви емисии. Проектът е с бюджет 15 541 423,75 евро и четиригодишен график. Има за цел да революционизира пейзажа на търсенето на топлинна енергия чрез възприемане на холистичен подход и предоставяне на план за декарбонизиране на сгради.

META BUILD ще инициира високо рентабилни решения, одобрени на ниво технологична готовност (TRL) 6-8 чрез комбиниране на термопомпи с възобновяеми енергийни източници, системи за съхранение и рециклирани батерии. Използвайки авангардна технология, проектът ще оптимизира ефективността чрез генериране на 3D модели на сгради, наблюдавани от изкуствен интелект.

Дейностите ще се извършват в шест различни строителни проекта, обхващащи реконструкция на жилищни сгради в Австрия и Хърватия (свързани с местни топлофикационни мрежи) и съживяване на исторически офис-комплекси във Франция. В Гърция нов единичен дом ще демонстрира авангардни технологии, докато в Италия ще има напълно обновена многофамилна сграда. Испания ще бъде домакин на новото разширение на централата на TECNALIA.

Тези шест водещи сгради, стратегически идентифицирани в различни държави и климатични зони, ще бъдат преоборудвани и електрифицирани с помощта на най-съвременните технологии. Тази инициатива има за цел да отговори на различни предизвикателства, подкрепяйки прехода към устойчива енергийна система. След като бъдат успешно валидирани, тези доказани решения ще бъдат възпроизведени в седем допълнителни пилотни проекта, разположени в България, Франция, Германия, Гърция, Латвия, Полша и Испания. Това стратегическо разширяване ще гарантира не само бъдещото репликиране на решенията, но също така ще ускори достигането на тези технологии на по-широк пазар.

META BUILD ще изиграе ключова роля в оформянето на бъдещия пейзаж на устойчиви и енергийно ефективни строителни практики в цяла Европа.

За повече информация можете да се свържете с:

META BUILD административен екип: metabuild@epu.ntua.gr 

Алексис Лекидис, ръководител на проекта META BUILD: alekidis@epu.ntua.gr  

Франческа Дженовези, офис европейски проекти EHPA: francesca.genovesi@ehpa.org 

Социални медии:  

Linkedin 

Facebook