Проект CompAir e

 

Обществено наблюдение

Измерване и участие в науката за въздуха

 

Технология за повишаване осведомеността относно качеството на въздуха

 

Хората, живеещи в големи градски агломерации, трябва да са по-наясно как могат да намалят вредното въздействие върху

околната среда и замърсяването на въздуха. Въпреки това често им липсва подходяща информация, особено на тези, които принадлежат към по-уязвими социално-икономически групи. Финансираният от ЕС проект CompAir ще увеличи капацитета на гражданите да наблюдават, разбират и променят въздействието си върху околната среда. Това ще насърчи използването на гражданска научна лаборатория за широко достъпни данни за качеството на въздуха, за да доведе до ефективна промяна в околната среда. Фокусирайки се върху жените, младите хора и уязвимите групи, проектът ще даде възможност съвместно да проектират и проведат научни експерименти свързани с околната среда и насочни към нуждите и предизвикателствата в тяхното населено място. За по-нататъшно повишаване на осведомеността, проектът ще предостави инструментариум за гражданска научна лаборатория.

 

 

Цели

 

Иновативният проект COMPAIR е предназначен да увеличи капацитета на гражданите да наблюдават, разбират и променят въздействието си върху околната среда, както на поведенческо ниво, така и на ниво политики. Той отключва силата на широката общественост, включително хора от уязвимите групи, да предоставя широки детайлни данни за качеството на въздуха, допълвайки и подобрявайки качеството на официалните данни и правейки новата информация полезна за подпомагане на постигането на екологичните цели.

Проектът ще постигне целта си чрез овластяване на хората, използващи Citizen Science Lab , предоставяйки иновативни, евтини и лесни за употреба сензори, динамични табла за управление и инструменти за разширена реалност за събиране, визуализиране и извличане на данни. Така всеки ще може да разбере тяхното въздействие върху околната среда и да предприеме действия за подобряване. Освен да помагат за смекчаване на лошите екологични навици на индивидуално и общностно ниво, данните от CS (Citizen Science) ще бъдат използвани за обогатяване на други публични и частни източници на данни в официалните градски платформи за вземане на решения. По този начин ще се увеличи гражданското участие и влияние при формирането на по-ефективна дългосрочна политика в областта на околната среда.

Пилотни за проекта области са региона на Фландрия (Белгия) и големите градове Атина (Гърция), Берлин (Германия) и София и Пловдив (България). Там общностите, бизнеса, изследователите и публичните администрации за първи път ще възприемат и ще се възползват от колективния подход за събиране на доказателства, който запълва празнините в съществуващи източници на данни и предоставя нови пътища към иновации. COMPAIR ще повиши осведомеността и ще предостави инструментаруим за научни лаборатории , за да гарантира, че гражданската наука е доверен подход за справяне със сложни, системни и екологични проблеми, които изискват различни гледни точки.

 

 

 

 

 

 

За повече информация посетете сайта на проекта: www.wecompair.euЕнергийна Агенция - Пловдив

За повече информация, разгледайте нашата брошура: Корпоративна брошура Енергийна Агенция - Пловдив


Последни новини и събития


Полезни връзки
Нашата Facebook страница


АБОНИРАЙ СЕ

Запишете вашият мейл адрес в полето, за да получавате новини от нас.

АБОНИРАЙ СЕ

Присъединете се към нашата листа, за да получавате актуална информация на електронната си поща.


CAPTCHA Image