Борба с енергийната бедност чрез обновяване на жилища


ReHABITA Енергийната бедност е предизвикателство, което засяга много уязвими домакинства в цяла Европа. Проектът на програма LIFE ReHABITA стартира на 1 септември 2023 год., за да се справи с енергийната бедност чрез обновяване жилищата на уязвими домакинства в пет европейски общини: Лорка (Испания), Плоещ (Румъния), Пловдив (България), Салдус (Латвия) и Госпич (Хърватия).


  LIFE ReHABITA е инициатива, сред чиито основни цели са трансформацията на общностите и подобряване качеството на живот на yязвимите домакинства. Чрез жилищно обновяване, инвестиции в енергийна ефективност и адаптиране към изменението на климата, този проект ще подпомогне справянето с енергийната бедност и ще осигури по-устойчиво бъдеще за всички.


В какво се състои проектът?

 Въпреки многото предимства, които реновирането може да донесе на едно уязвимо семейство, необходимостта от ремонтни дейности често се възприема като проблем, а не като възможност. LIFE ReHABITA цели да промени това възприятие. Проектът ще създаде офиси на ReHABITA в най-необлагодетелстваните квартали на партньорските общини. Тези офиси ще бъдат място, където гражданите ще могат да получават изчерпателна информация за услугите по реновирането.


Обучени общински експерти ще консултират гражданите през целия процес на обновяване в офисите на ReHABITA /от планирането до изпълнението/. Целта е жилищата да бъдат санирани, за да се постигне по-голям топлинен комфорт и спестяване на сметки за ток.


Какво въздействие ще има проектът?

 Проектът LIFE ReHABITA има амбициозната цел: да помогне за обновяването на 500 жилища и съдейства на 1250 граждани чрез промяна на начина на отопление и ремонтни дейности, за които ще бъдат мобилизирани инвестиции от над 6,5 милиона евро. Обновяването на жилищата ще има значително въздействие върху качеството на живот на уязвимите граждани, с намаление от 37% на потреблението на енергия на жилище.


Продължителност на проекта

 Проектът ще продължи 4 години, от 1 септември 2023 до 31 август 2027 год.


Партньори по проекта

 Консорциумът се състои от 5 европейски общини, всяка придружена от технически партньор, който да подпомага изпълнението на проекта. Тези технически сътрудници ще съдействат посредством опита си от работата с уязвими граждани и планиране на местни стратегии.Енергийна Агенция - Пловдив

За повече информация, разгледайте нашата брошура: Корпоративна брошура Енергийна Агенция - Пловдив


Последни новини и събития ReHABITA

  • Image От 1 септември стартира проектът ReHABITA по програма LIFE

    Енергийната бедност е предизвикателство, което засяга много уязвими домакинства в цяла Европа. ReHABITA е инициатива, сред чиито основни цели са трансформацията на общностите и подобряване качеството на живот на yязвимите домакинства.

    Първата среща на партньорите по проекта се проведе на 5 и 6 октомври в испанския град Лорка, координатор на мрежата. За времевия период от 4 години общините Лорка (Испания), Плоещ (Румъния), Пловдив (България), Салдус (Латвия) и Госпич (Хърватия) трябва да постигнат конкретни проектни цели.    Повече
    Дата на публикуване:  14:53 31-10-2023

Партньори по проекта ReHABITA


Бюлетин ReHABITA


АБОНИРАЙ СЕ

Запишете вашият мейл адрес в полето, за да получавате новини от нас.

АБОНИРАЙ СЕ

Присъединете се към нашата листа, за да получавате актуална информация на електронната си поща.


CAPTCHA Image